DESVÆRRE bliver salget af vinterfiskekort til Odense Å alligevel ikke til noget. Ideen om en begrænset genåbning for det traditionsrige vinterfiskeri i åen var, set fra et lystfiskersynspunkt, rigtig god, men Åsammenslutningen kunne ikke få godkendelse fra Odense kommune. Kommunen begrunder blandt andet afgørelsen med, at man ikke ønsker at udhule særfredningen af Odense Å og Fjord, samt at nedfaldsørrederne skal beskyttes. Ærgerligt for de der havde glædet sig, men begrundelserne for afslaget er saglige, og kommunen er ikke afvisende overfor at åbne for vinterfiskeri i de kommende år, hvis åens ørredbestand fortsætter med at vokse. Åfiskerne må i år væbne sig med tålmodighed og vente på den normale premiere i Odense å og Fjord, der i år ligger lørdag den 8. marts.

Læs mere på: http://odense-aa.dk

Af Thorke Østergaard

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This