Hvis du er til åfiskeri efter havørred, finder du næppe et bedre område end Viborg-egnen, hvor Viborg Sportsfiskerforening råder over masser af fiskevand på Karup-, Skals-, Simested-, Fiskebæk- og Jordbromølle Å. Vi har besøgt foreningen, hvor en håndfuld af klubbens skrappe fiskere deler ud af guldkornene.

Af Jens Bursell

Uanset om du er flue- eller spinnefisker er der uanede muligheder for en smuk havørred som denne i VSF’s vande.

Uanset om du er flue- eller spinnefisker er der uanede muligheder for en smuk havørred som denne i VSF’s vande.

– HVIS JEG BOEDE HER, ville min kone næppe se min røv for bare fodsåler, kan jeg ikke lade være med at tænke, idet vi sniger os gennem det tætte krat. Her oser bare langt væk af store havørreder. Gennem bladene kan jeg ane den idylliske Jordbromølle Å. – Vi er oppe ved et af de rigtigt gode sving lige om lidt, hvisker min lokale guide – Allan T. Christensen, idet han bukker nogle store grene til side, så vi kan komme helt ned til åen.

– Aftenluften er fuld af magi, mens vi forsigtigt sniger os op­strøms. – Lad os prøve her, siger Allan, der kender åen som sin egen bukselomme. – Herfra og op til det vi kalder y’et står der ofte nogle store fisk, som stopper op, inden de tager turen helt op i de øverste forgreninger af systemet.

Åen er desværre lige blevet renset for grøde, så de eneste skjulesteder er helt inde under brinken. – Jeg går lidt opstrøms siger Allan. Og for ikke at skræmme de fisk, jeg skal fiske efter, går han i en stor bue uden om åen op til det næste sving.

En Mepps str. 3 er medicinen til første havørred ved åen

Da han forsvinder i pilekrattet, finder jeg en Mepps str. 3 i sølv frem – og sender den et stykke opstrøms, så den lander 10 centimeter fra brinken. Det føles helt rigtigt, da jeg spinner ind, så jeg gentager proceduren, mens jeg langsomt bevæger mig opstrøms. Spinneren kører helt inde under egen brink fem-seks meter fra mig, da det pludselig giver et ryk i stangen, og sekundet efter plasker en havørred i overfladen. Den er ikke stor, men alligevel luner det at lande og genudsætte en mindre fisk lige omkring målet. Så er vi i gang

Peter B. Sørensen fik to smukke fisk på 6,6 og 6,5 kilo i Jordbromølle Å i 2011. Her er den mindste.

Peter B. Sørensen fik to smukke fisk på 6,6 og 6,5 kilo i Jordbromølle Å i 2011. Her er den mindste.

Da jeg kommer ud på den åbne mark efter at have fisket gennem en mindre tunnel af skov, kan jeg se Allans kasket over sivene. Jeg er næsten oppe ved ham, men beslutter mig for at tage et enkelt kast. Idet jeg kører spinneren ind parallelt med egen bred, synes jeg, at jeg at kunne ane en mikroskopisk dønning i vandoverfladen. Men – hvorvidt det rent faktisk er en stor fisk, som rømmer sig diskret ved synet af den irriterende spinner – eller bare et selvbedrag katalyseret af åens be­snærende tiltrækningskraft og overbevisende ydre, har jeg svært ved at afgøre.

Øjeblikkene føles som minutter, mens jeg lægger et par ekstra kast over spottet, men intet sker. – Jeg blev nok bare grebet af stemningen, tænker jeg – og beslutter mig for at smutte op til Allan for at høre, om han har set noget.

Egon Langgaard med en flot 7 kilos fisk fra Simested Å.

Egon Langgaard med en flot 7 kilos fisk fra Simested Å.

– JEG HAR LIGE SET en trekilos fisk vejre med halen i overfladen et par stanglængder oppe, men den vil ikke noget, hvisker han, da jeg er et par meter fra ham. Lad os forstætte op til Y’et – og se hvad der sker

Men der sker intet, og da vi atter er sammen for enden af strækket, fortæller Allan, at man altid bør tage dette stræk to gange, men at der jo også er den mulighed, at vi tager ned til et andet meget smukt skovstræk, hvor er også er gode chancer for store fisk. – Lokket ved tanken om nye græsgange samt et par gode aftenbilleder i skoven, foreslår jeg, at vi flytter til det nye sted, som vi dog først når helt ned til, da det er blevet lidt for mørkt til at fiske spin. Og det kommer vi til at fortryde

Næste dag finder vi nemlig ud af, at der rent faktisk var en stor fisk under den mikroskopiske dønning i svinget… Kort efter vi forsvandt, tog den lokale hav­ørredmatador Vagn Kristensen nemlig en kort aftenhyggetur ned over strækket med sin kobberfarvede Mepps str. 3 med røde prikker – og kom hjem med en flot 7 kilos havørred. Så kan man lære det…

Verner Larsen med sin PR fra Skals Å på 10,3 velfordelte kilo!

Verner Larsen med sin PR fra Skals Å på 10,3 velfordelte kilo!

130 kilometer fiskevand der tigger om at levere en havørred

DE MANGE ÅER i Viborg området byder på masser af muligheder for fantastiske naturoplevelser ved de uspolerede vandløb – og gode chancer for at komme hjem med en flot havørred. – Viborg Sportsfiskerforening har over 130 kilometer fiskevand ved de lokale

hav­ørredåer, fortæller klubbens formand Jørgen Buch, der har fisket efter havørred i åerne gennem mange år. – Som medlem kan du frit vælge, om du vil fiske i Simested-, Skals-, Fiskbæk-, Jordbromølle og Karup Å, fortsætter han. – En af fordelene ved foreningen er, at vi har meget lange sammenhængede stykker, så det er let at finde ud af, hvor man må fiske. På både Fiskebæk- og Jordbromølle Å har vi eksempelvis 10 kilometer vand, hvor vi har begge sider af åen. På Skals Å har vi næsten det hele på et 10-15 kilometer langt stræk – og på Simested har vi 9 kilometer på begge sider af åen.

– En af hemmelighederne bag dette er, at vi hvert andet år holder en kæmpe lodsejerfest, som styrker loyaliteten over for vores forening, afslører Jørgen med et glimt i øjet. – Det er en investering på 120.000 kroner, men det betaler sig tilbage i gode relationer og sammenhængende fiskevand. Nu om dage er der ingen høstfest mere, så nu ser landmænd – og måske især koner – frem til at komme til lystfiskerfest i stedet…

FISKBÆK Å bød før udretningen i 1956 på et fantastisk bækørredfiskeri med mange to-kilos fisk. Siden har vi haft kæmpe problemer med et spærrende dambrug og forurening fra dambrugets ørredslagteri. Heldigvis blev dambruget nedlagt for et par år siden, og der er kommet styr på forureningen, så nu er vi meget spændte på udviklingen. De sidste par år har været godt – især fordi vi har sat mange fisk ud, men nu bliver der åbnet op til gydepladserne ved dambruget. Nu kan det derfor gå hen og blive rigtig godt på mere naturlige præ­misser end før. Hovedløbet er kommet med i vandplanerne, så det er Kommunen forpligtiget til at løse inden 2014. Det overvejes desuden at gen­slynge de nedre stræk, så det bliver utroligt spændende at se, hvad fremtiden bringer. Når sommeren skrider frem kan der være rigtigt godt på især de øvre stræk, hvor der er godt med flydegræs og tag over hovedet til fiskene, som dog sjældent når over de 6-7 kilo i åen, slutter Jørgen.

Et kik i Verner Larsens fluebox afslører en mangfoldighed af fluer. Især de lyse, naturlige rejemønstre til venstre har fiskene været helt vilde med de seneste par år.

Et kik i Verner Larsens fluebox afslører en mangfoldighed af fluer. Især de lyse, naturlige rejemønstre til venstre har fiskene været helt vilde med de seneste par år.

En gennemgang af de fantastiske, midtjyske havørredåer

JORDBROMØLLE Å har ofte en relativt tidlig opgang i forhold til, hvor lille åen er, fortæller Peter B. Sørensen, der har fisket ekstremt meget i åen, som havde en fin sæson i 2011. – Jeg har fanget femkilos fisk allerede i maj, så det er bare med at komme i gang allerede nu, hvor et relativt mildt forår giver gode chancer for en majspringer. Den største majspringer der til dato er fanget vejede 8,4 så der er helt sikkert noget at komme efter. Opgangen af friske fisk topper dog i slutningen af juni og fra da af bliver der bare flere og flere fisk i åen

Snitstørrelsen er fin, og jeg fik selv et par af de store på 6,5 og 6,4 kilo. Hvert år landes fisk i 10-kilos klassen, og den største fisk fra åen vejede 12 kilo, så de helt store er her også, fortsætter Peter. – En af fordelene ved åen er, at den selv i varme og tørre perioder fisker ret stabilt – også når de andre åer får et lille dyk. Vandet har ofte en smule farve, hvilket gør, at fiskene tit er mindre sky om dagen end i nogle af de mere klare åer.

 

Havørred - Refleksioner på kysten

 

Generelt fisker jeg mest mellem otte om morgenen og seks om aftenen – og jeg får havørreder på næsten hver eneste tur til åen. Således huggede mine to sekskilos fisk fra 2011 midt på dagen. Om sommeren, når det er meget tørt og varmt, er det bedste fiskeri dog i den første dæmring samt sent om aftenen. Det er sikkert også fint i mørket, men det meste af mit fiskeri foregår som sagt i dagslys – og jeg får fint med fisk. Sidste år 2,5 fisk pr tur i snit

Egon Langgard og VSF’s formand Jørgen Buch tager sig et velfortjent hvil ved et af de smukke sving på Karup Å.

Egon Langgard og VSF’s formand Jørgen Buch tager sig et velfortjent hvil ved et af de smukke sving på Karup Å.

Åen er typisk 2-5 m bred med god strøm. Den er meget varieret med mange sving og dybe høller. Landskabet er eng, skov og uberørt natur. Åen er bedst til spinnefiskeri, for der er mange træer og høje siv, der stiller store krav til fluefiskeren. Min standardtaktik er at fiske opstrøms med en spinner – fx Mepps str. 3 eller 4, indtil det er næsten mørkt – hvorefter jeg går nedstrøms og tager alle hullerne en gang til med spinneren. I nogle områder, hvor der er brug for, at spinneren skal gå særlig højt, bruger jeg en specialbygget spinner med en Mepps 3 krop og et 4´er blad. Generelt fisker jeg især under egen brink – og cirka en halv meter nede i vandet.

Jørgen Buch med en fin Skals Å havørred, der faldt for en Mepps str. 4 i kobber.

Jørgen Buch med en fin Skals Å havørred, der faldt for en Mepps str. 4 i kobber.

SIMESTED Å er berømt som et af landets bedste havørred vandløb, og det er da også her, at den næststørste danske ferskvandshav­ørred på 13,7 kg og 100 centimeter blev fanget i 1998

Viborg Sportsfiskerforening har fiskeret på begge sider af åen nedstrøms Skindersbro de 8 kilometer til Hjarbæk Fjord. Der udstedes dagkort for strækningen fra Skindersbro til Borup Bro. Åen er 5-8 meter bred, har moderat til god strøm og er ret varieret med mange gode og dybe huller. Landskabet fra Skindersbro til Skive-Hobro landevejen er præget af hede samt bakken Brakbjerg, mens landskabet ud til fjorden er enge og udyrkede arealer i en bred ådal

– Fiskeriet har været fint i sidste sæson, fortæller Verner Larsen fra VSF, som har fisket i åen siden 1971. – Selv fik jeg en på 6,5 kilo i 2011 og jeg ved, at der er taget en del pæne havørreder op 8-9 kilo – en størrelse, som fanges hver eneste år.

– Simested Å er en utrolig ren å, der fødes af mange kildevæld, hvilket gør vandføringen meget stabil, fortsætter han. – Havørrederne er velvoksne og bestanden efterhånden selvreproducerende. En sjov ting i forbindelse med det, som jeg har lagt mærke til i de senere år – både i Simested og Skals Å, er at havørrederne trækker hurtigere og længere op igennem systemet. Selv bor jeg ud til en plads på det nederste af systemet, og her stopper ørrederne ikke op på samme måde, som de gjorde tidligere. Til gengæld er der så tit godt med fisk på de øverste stræk af Ålestrup Foreningens vand

Mikael Klokkerholm svinger fluestangen ved Fiskbæk Å, hvor der er mange fine fluestræk.

Mikael Klokkerholm svinger fluestangen ved Fiskbæk Å, hvor der er mange fine fluestræk.

Efter sidste års isvinter kom fiskene først op sent i juni, men normalt starter trækket et par uger tidligere. Fra og med juli er der normalt godt med fisk i åen.

SKALS Å, som ligger lige syd for Simested Å, har næsten dobbelt så stor vandføring, forklarer Verner Larsen. – Dette har dog ikke betydning for opgangstidspunktet og fiskeriet, der grundlæggende er det samme som i Simested Å. Skals Å er stærkt undervurderet som havørredå, og sidste år var fiskeriet så godt, at stort set alle kunne fange fisk. Ja faktisk kunne man næsten være sikker på at fange en fisk på hver eneste tur. Fiskene er dog ikke helt så store som i Simested – men selvom snitstørrelsen er 2-2,5 kilo, så er der også virkelig store fisk i åen. Personligt har jeg taget fisk op til 10,3 kilo, og jeg ved, at der er taget fisk helt op over de 12 kilo.

Men – et er fiskeriet efter de store opgangsfisk – noget andet er grønlænderfiskeriet i det tidlige forår, som også kan være virkelig godt, som fx her dette forår, hvor der er landet mange sølvblanke 40-50 centimeters fisk med løse skæl i den nedre del af åen. Af samme årsag starter fiskesæsonen på den nedre del af åen fra Ejstrup Bro og nedefter d. 16. januar – i modsætning til resten af åen, hvor sæsonen starter d. 1 marts. Sæsonen slutter 1. november.

Peter Kokholm ifærd med at udvælge dangens medicin bland klassisk åhardware

Peter Kokholm ifærd med at udvælge dangens medicin bland klassisk åhardware

– KARUP Å er den af åerne på Viborg egnen, der har den tidligste opgang, fortæller Egon Langgard, der har fisket i åen siden 1976. – For mig er hovedessensen af fiskeret ved Karup Å de fantastiske naturoplevelser, ved åen der slynger sig uberørt gennem det utroligt smukke landskab. Størrelsen på fiskene er den samme, men der er nok ikke helt den samme tæthed af fisk, som i fx Simested Å.

Åen er 5-7 meter bred med god strøm, som gør den helt perfekt til fluefiskeri. Længere nede på åen går de fleste med tohånds­stænger, men heroppe kan man fint klare sig med enhånds. Vandløbet er utroligt varieret med utallige sving og dybe høller. Viborg Sportsfiskerforening har to stykker – Høgild Stykket også kaldt Egelund – samt Bøgelundstykket. De to stræk er meget forskellige: Høgild er udpræget hav­ørredvand, mens Bøgelund på grund af opstemninger primært er fiskeri efter bæk- og regnbueørred. Der er dog planer om at fjerne nogle spærringer, så dette stykke vand med sit naturligt slyngede løb med tiden kan blive mindst lige så attraktivt som Høgild

En af de største fisk var en skønhed på 9,8 kilo, der blev fanget af to drenge, som var af sted med deres bedstefar. Han havde lige fanget en 6-7 kilos fisk, så han lagde sig op i engen for at få sig en morfar og hvile lidt på laurbærrene. Pludselig vågnede han ved at knejtene gik og baksede med en stor fisk. Han troede faktisk, at de lavede sjov med ham og havde taget hans fisk, men den illusion bristede, da halen på hans egen fisk daskede ham i hovedet, da han rejste sig op

Den største fra strækket vejede 10,5 kilo, og blevet taget på en ABU Sonette spinner, slutter Egon og runder af med, at Danmarks største åhavørred jo også er taget i åen. Kæmpefisken, der vejede 14,4 kilo, blev taget af K. Plejdrup i 1939.

Viborg Sportsfiskerforening

Hvis du er interesseret i at prøve de mange spændende vande foreningen råder over, så tjek ind på foreningens hjemmeside – www.lystfisker-vsf.dk, hvor du også kan se detaljerede kort over de enkelte åstræk.

    Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This