Fishing Zealand har gennem årene været genstand for en del debat blandt de sjællandske lystfiskere, og flere formænd for de sjællandske foreninger deler ikke DSF´s entusiasme for FZ anno 2017. I forbindelse med vores artikel om Fishing Zealand i oktober-udgaven af Fisk & Fri, har vi derfor stillet en række kritiske spørgsmål til Paul Debois fra FZ og Verner W. Hansen, formand for DSF. Spørgsmål og svar vil blive bragt dagligt den næste uges tid. Her får du det ottende af spørgsmålene:

Du har naturligvis mulighed for at læse artiklen der danner baggrund for artikelserien HER

  • Vi føler ikke, at vi har fået noget som helst ud af FZ, hverken hvad angår vandpleje, flere fisk eller lystfiskerturister, siger BjarkeØ Knudsen, der er formand for DSF foreningen Odsherred Sportsfisker Forening i Odsherred Kommune, som er medlem af FZ. – Vi har leveret hundredevis af timers frivillige arbejdskraft, men sidder tilbage med en underlig smag i munden og føler at FZ – både i forbindelse med Makrel Festivallen og den lokale fiskepleje – tager al æren for vores arbejde, slutter Bjarke.

Hvad kan man gøre for at foreningerne føler, de får mere ud af FZ´s virke? 

Det er naturligvis vigtigt, at de foreninger og netværket af frivillige lystfiskere, der deltager i FZ-samarbejdet, har en oplevelse af, at de får noget ud af det, og at de får anerkendelse for deres store frivillige arbejde, svarer de. – Det er heldigvis også det generelle indtryk, at det er tilfældet. Det bekræftes blandt andet af de positive erfaringer, som ROLK og Kalundborg SF giver udtryk for ovenfor. 

Når det er sagt, så er der imidlertid ikke tvivl om, at der i den videre udvikling af FZ er behov for at styrke samarbejdet med foreningerne og netværket af frivillige yderligere. Det vil derfor være et vigtigt fokusområde i den videre udviklingsproces. FZ er i øjeblikket i gang med at evaluere hele projektet. I den sammenhæng vil alle blive hørt, herunder også foreningerne og netværket af frivillige, slutter Verner og Paul.

Hvad er din holdning til disse vigtige spørgsmål?  Tøv ikke med at give din mening til kende på Fisk & Fris facebook.

FZ og DSF har i forbindelse med, at disse spørgsmål og svar er lagt på nettet orienteret F&F om, at de ikke har ressourcer til at indgå i en længerevarende debat om FZ på diverse sociale medier. FZ og DSF henviser i stedet til, at der som led i evalueringen af Fishing Zealand vil blive afholdt et dialogmøde om FZ den 30. oktober 2017. Her vil repræsentanter fra alle sjællandske foreninger kunne deltage og give udtryk for deres synspunkter.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This