Havkatten er en knap ti meter lang glasfiber-kutter med lav dybgang. Båden er indrettet til trawlfiskeri og bundprøvetagning. Foto: Line Reeh

I FØLGE LOKALE BERETNINGER fra amatør- og fritidsfiskere i lokalområdet, er der blevet hentet sand, grus og ral op fra fjordbunden i Nørrefjord på fyn ved stiksugning i 70’erne. Stiksugninger kan efterlade huller på op til ti meters dybde i fjordbunden. Kraterne kan måle 10-50 meter i diameter. Spørgsmålet er, om sugehullerne stadig er der – og om de er forklaringen på de manglende fisk og den rådne lugt i fjorden.

"På bunden af dybe sugehuller er der ringe vandudskiftning, så vandet er iltfattige. Død vegetation, der falder ned, bruger de sidste rester af ilt, når det rådner, hvilket medfører dannelse af svovlbrinte, der er som gift for fiskelivet." "Lokale dykkere melder, at de har set flere dybe huller i havbunden med tydelige tegn på iltsvind. Det bekræfter mistanken om, at råstofudvinding kan have en negativ indflydelse på fjorden fiskefauna, selv om det er flere årtier siden den skete. Det vil vi nu undersøge systematisk. Nørrefjord er ikke blevet opmålt siden 1892, så vi har ingen viden om, hvordan de seneste 30-40 års råstofudvinding har påvirket bunden," siger seniorforsker og projektleder Josianne Støttrup, DTU Aqua.

Det første år bliver fjordbunden opmålt for at få svar på, om de gamle sugehuller stadig eksisterer. Endvidere vil fjordens fiskebestand blive undersøgt, dels af lokale amatørfiskere, som skal fiske på udvalgte steder og tidspunkter, og dels af DTU Aqua, som gennemfører to større fiskeribiologiske undersøgelser i maj og august 2008. Her vil man blandt andet fiske med biologiske oversigtsgarn med forskellige maskestørrelser, så man får oplysninger om alle fiskearter – og kke kun dem med en størrelse, som især interesserer fiskere.

Læs mere på DTU Agua’s hjemmeside her.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This