Glenstrup Sø er Hobro Sportsfiskerforenings primære vand, og her er der mulighed for at fange både søørred, helt, aborrer og gedder. SØVEJS hed Hobro Sportsfiskerforenings gamle medlemsblad, men det er nu blevet afløst af en hjemmeside, hvor alle interesserede kan få et indblik i foreningens mange og forskelligartede aktiviteter.

Hobro Sportsfiskerforenings primære fiskevand er Glenstrup Sø, som ikke blot er kendt for sine søørreder og aborrer men måske især for de mange og store gedder, som trækker rundt langs søens dybe skrænter. Og på hjemmesiden kan du læse mere om fiskeriet på Glenstrup Sø, og om hvordan du selv kan komme i gang med fiskeriet på denne klarvandede sø.

Besøg Hobro Sportsfiskerforenings hjemmeside her: www.hobro-sportsfiskerforening.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This