Har du lyst til at hjælpe med til at fange gedder til et spændende projekt, så læs med her:

– Vi er to biologistuderende fra Københavns Universitet, som i samarbejde med Ferskvandsbiologisk Institut og Statens Naturhistoriske Museum, skal lave et bachelorprojekt omkring hvordan brakvandgedder påvirkes af den invasive art, sortmundet kutling, som fødeemne, fortæller, Christoffer Wyrwik ogJonas Karlshøj Truelsen.

– I projektet har vi nogle data og skælprøver fra gedder fanget i Stege Nor 2015 og skal derudover indsamle dette fra gedder fanget i år – også fra Stege Nor, fortsætter de. Disse data og skælprøver skal benyttes til at aldersbestemme de indfangede gedder, samt at se den enkelte geddes vækst fra sæson til sæson og dermed se, hvordan udviklingen i væksten har været efter indtoget af sortmundet kutling.

– Derfor efterspørger vi hjælp fra erfarne geddefiskere til at indfange gedder i Stege Nor, da vi gerne skal have data og skælprøver fra så mange gedder som muligt. Tidshorisonten for dette er i løbet af marts, før fredningen af gedder starter. Vi vil stå for alt det praktiske med vejning, længemåling og skælprøvetagning.

– Det er vores håb, at der er nogle, der trænger til at få luftet fiskestangen og vil give en hånd med. Vi vil selvfølgelig stå for let forplejning i form af lidt mad og drikke, slutter Christoffer Wyrwik og Jonas Karlshøj Truelsen. Du kan kontakte de to biologer på blg586@alumni.ku.dk eller telefon: 22 92 66 97.

 

Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This