Sjællands Odde byder på masser af spændende og varierede kystpladser – samt løfter om store forkromede fisk. Her giver Rasmus Ovesen dig en guide til pladserne på Odden.

Tekst: Rasmus Ovesen og Henrik Petersen

De fleste pladser på Sjællands Odde fisker rigtig godt når der er bevægelse i vandet, men de tåler dog ikke for hård nordvesten vind

De fleste pladser på Sjællands Odde fisker rigtig godt når der er bevægelse i vandet, men de tåler dog ikke for hård nordvesten vind

SJÆLLANDS ODDE har igennem de seneste årtusinder hævet sig af havet og skabt en 15 kilometer lang arm, der rækker udefter i Kattegats oprørte vandmasser. Fra den iøjnefaldende moræneknold Gniben, der udgør oddens nordvestlige afgrænsning mod havet, strækker sig desuden et 10 kilometer langt undersøisk rev med moderate dybder – og tidevandet, der vælter ind over her, er rivende og voldsomt. Her er virkelig tale om et unikt naturområde. Sjællands Odde byder på et fiskeri af en unik karakter, og i perioder kan man endda møde sølvblanke trofæfisk af monumental størrelse.

Ikke et ekstremt fiskepres selvom kystfiskeriet er unikt

Alt i alt er Sjællands Odde et uhyggeligt spændende kystområde, og med mere en 35 kilometer varieret og indbydende kystlinje, er der masser af individuelle pladser at opsøge. Bedst af alt, så er fiskepresset ikke voldsommere, end at det altid er muligt at finde sig en plads, man kan have for sig selv.

Henrik med en af de mange fine fisk, han gennem tiderne har landet på Sjællands Odde.

Henrik med en af de mange fine fisk, han gennem tiderne har landet på Sjællands Odde.

IGENNEM TIDERNE er der blevet landet nogle absurd store fisk på Sjællands Odde. Og selvom mange af de lokale kystfiskere i dag beklager sig over, at mængderne af fisk ikke længere er de samme som førhen, hvor der blev sat massive mængder fisk ud direkte på kysten – så er der stadig masser af godt fiskeri at komme efter. Selve Odden har en massiv tiltrækningskraft på havørreden, og eftersom fødemængderne, iltningen og vandtemperaturerne generelt er yderst fordelagtige, kan man som regel altid finde fisk her. Odden er omgivet af dybt vand med kølige springlag, og derfor kan man på selv de varmeste sommerdage opleve godt fiskeri, da havørrederne henlægger mange af deres ædetogter ind over revene langs Odden. Området kan fiskes under de fleste forhold, men lukker dog til i kraftig nordvestlig vind.

Sæson og pladser på Sjællands Odde

 

Sjællands Odde kan i perioder byde på noget af landets bedste kystfiskeri efter makrel, og det er ikke ualmindeligt, at de går mellem havørrederne.

Sjællands Odde kan i perioder byde på noget af landets bedste kystfiskeri efter makrel, og det er ikke ualmindeligt, at de går mellem havørrederne.

SÆSONEN på Sjællands Odde strækker sig over hele året, og her er som på de fleste andre kyststræk mange højdepunkter. Foråret er præget af periodisk hektisk fiskeri med spektakulære fangster i form af mængder af fisk. I sommermånederne kan man udover et godt havørredfiskeri også opleve solide fangster af hornfisk, og som sæsonen skrider frem er der også gode chancer for at fange torsk, sej, multe, havbars og ikke mindst makrel. Ma­krellen kan optræde i voldsomme mængder, og på grund af de drastiske dybdekurver udefter kan de træffes tæt under land helt frem til det tidlige efterår. Efteråret er præget af trækkende fisk, og det er en god periode til de helt store fangster. Vinteren kan til tider byde på hektisk grønlænderfiskeri og periodisk bliver der taget fint med overspringere langs siderne af Odden.

B&W PYNTEN finder man på sydsiden af Sjællands Odde syd for Lumsås. Det er en spændende plads med revledannelser og af­grænsede badekar tæt langs land. Selve kyststrækket her består overvejende af sand, men ud for selve pynten finder man et plateau med sten og blæretang – og her gør havørrederne gerne kortere eller længere ophold.

Højtgående kystagn kan være udslagsgivende, når strømmen trækker over revet, her på Gniben.

Højtgående kystagn kan være udslagsgivende, når strømmen trækker over revet, her på Gniben.

Stedet er én af de pladser på Sjællands Odde, hvor fiskeriet også kører i de kolde måneder. Hen over sommeren og i efteråret kan man typisk finde vægtige stationære fisk, der benytter pladsen som jagtrevir. Her er nemlig rigelige mængder føde, og der kan især være store koncentrationer af tobis. Pladsen fisker generelt godt i vandskiftet fra højvande til lavvande samt i de sene aftentimer og tidlige morgentimer, men det er en plads, der grundet sin nøje afgrænsning er fisket relativt hurtigt af. B&W Pynten har fået sit navn, fordi B&W i sin tid opkøbte grunde hernede til deres ansatte, og pladsen finder man ved at parkere for enden af Dyrehøj Strandvej og fortsætte på gåben en lille kilometer til venstre.

Henry Hansen, bedre kendt som Sømmets og Fladbukkens far, har gennem mange år testet sine fantastiske agn med Oddens ørreder som forsøgsdyr.

Henry Hansen, bedre kendt som Sømmets og Fladbukkens far, har gennem mange år testet sine fantastiske agn med Oddens ørreder som forsøgsdyr.

VIKINGEBORGEN er navnet på det kyststræk, der ligger nordvest for B&W pynten, og pladsen egner sig fortrinligt til fluefiskeri. Det findes lettest ved at dreje fra Odden vejen ved Lumsås og køre ned ad Burvænget og dernæst Dyrehøj Strandvej. For enden af denne er der en lille parkeringsplads, hvor man kan holde. Umiddelbart nedenfor er der et sandet stræk med nogle badekar ude foran, som man kan affiske, men selve Vikingeborg-strækket finder man ved at fortsætte 600 meter nordvestover. Her afløses den lidt kedelige sandbund af spredte pletter med sten og blæretang, og fisker man sig yderligere nordvestover finder man nogle store isolerede badekar, som typisk vil holde stationære fisk

På strækket ved Vikingeborgen, kan man om vinteren og i det tidlige forår opleve godt fiskeri, men ellers er pladsen især givtig i efteråret. Start eventuelt med at fiske badekarrene grundigt af, og fisk så strækningen tilbage mod parkeringspladsen af i relativt raskt tempo. Her kan der særligt ved højvande være stimer af fisk inde.

Gniben er Sjællands Oddes nordvestligste punkt, og en af landets måske mest spændende havørredpladser.

Gniben er Sjællands Oddes nordvestligste punkt, og en af landets måske mest spændende havørredpladser.

HØNSEHUSET kaldes strækket langs den sydlige del af Overby Lyng, og selvom det kan være lidt vanskeligt at finde ned til vandet, er her i perioder rigtig godt fiskeri. Lettest er det at parkere syd for Overby, der hvor Smedestræde og Østervangsvej mødes. Herfra kan man påbegynde sit fiskeri og ellers bevæge sig østover, indtil man efter 1,5 kilometer når en runding nede foran sommer­hus­kvartererne. På hele strækket er der markante revledannelser og smalle bælter af blæretang afløst af sandbund. Længere ude falder dybderne drastisk, og her er der oftest masser af jagende fisk. De søger mod land i skumringsperioderne samt i vandskiftene. Også i foråret på særligt varme dage kan man opleve virkeligt godt fiskeri her, og typisk vil man have gode chancer, hvis man fisker med reje- eller tobisimitationer. Efteråret kan også være et særdeles fordelagtigt tidspunkt at opsøge dette stræk på, for havørredens trækruter følger nemlig nøje revledannelserne her. Garnfiskerne kender også til disse trækruter, og desværre er Hønsehusstrækket ofte plaget af voldsomme mængder (ulovlige) garn, hvilket kan gøre det svært at komme til.

ØRNEPYNTEN finder man lige øst for Sjællands Odde færgelejet. Her er drastiske dybdekurver og masser af sten samt blæretang. Her hører revledannelserne op, og i stedet finder man et stort plateau med frodige bundforhold og rigelige fødemængder – i hvert fald i sommerhalvåret. På grund af de mange afrundede skurresten, der sammen med sporadiske pletter af sand udgør bunden, kan vadefiskeri være hårdt, men det gælder nu alligevel om at fiske aktivt her. Fiskene kan være hvor som helst, men ofte stimler de sammen i stimer, der mere eller mindre vilkårligt søger rundt efter føde. Ved højvande kan man med fordel undlade at gå i vandet, for her trækker fiskene tæt ind under land. Pladsen kan også fiske godt ved lavvande, men her skal fiskene som regel findes en anelse længere ude – eksempelvis ude omkring det vrag, der ligger midt mellem selve pynten og Sjællands Odde Havn.

 

Grejxperten

 

Ørnepynten fisker i særdeleshed godt i marts, april og maj, og i løbet af sommeren kan man på dage med nordvendte vindretningen opleve et godt fiskeri i såvel nattetimerne som dagtimerne. Pladsen findes for enden af Ørnevej.

Fladbukken, Odden Pilen og Gøjen, hører til blandt favoritterne når man går Oddenfiskerens grejboks igennem.

Fladbukken, Odden Pilen og Gøjen, hører til blandt favoritterne når man går Oddenfiskerens grejboks igennem.

FERIEKOLONIEN er et langt kyststræk på den yderste vestside af Sjællands Odde. Det er en yderst vindfølsom plads med god dybde og varierede bundforhold med masser af rullesten, blæretang, savtang og fioliner. Pladsen plumrer relativt let op, men den klarer til gengæld også hurtigt op igen, og når vindretningerne ellers tillader det, kan man fiske havørreder helt tæt under land.

Strækket fisker godt fra april og helt frem til september, og i sommermånederne kan man opleve et godt natfiskeri. På dage med østenvind og stigende vand er der desuden mulighed for godt fiskeri på lyse sommerdage. I de tidlige morgentimer i juli og august er der endvidere gode muligheder for at fange fine makreller på dette stræk.

Man kommer lettest ned til Feriekoloni-strækket ved at benytte sig af parkeringspladsen ved Skillerhuset. Herfra kan man følge en lille sti, der slår til venstre og ned over en eng mod vandet.

GNIBEN er Sjællands Oddes måske mest kendte kystplads – og det er ikke uden grund. Det er Oddens yderste punkt, og den er lettilgængelig samt utrolig spændende. Her strækker sig et 10 kilometer langt undersøisk rev ud i Kattegat, og tidevandsstrømmene er ofte så voldsomme, at man får fornemmelsen af at stå i en fossende elv. De voldsomme tidevandspåvirkninger gør, at særligt vandskiftet kan have en magisk indvirkning på fiskeriet, men generelt kan man opleve godt fiskeri her uanset vind, vejr og strømforhold.

Ole Jacobsen, en af Oddens kystlegender var en stor hjælp i tilblivelsen af denne artikel. Desværre gik Ole bort i foråret – æret være hans minde.

Ole Jacobsen, en af Oddens kystlegender var en stor hjælp i tilblivelsen af denne artikel. Desværre gik Ole bort i foråret – æret være hans minde.

Med mindre vinden kommer fra nordøstlig retning, vil man altid kunne finde læ på Gniben, og der kan være godt fiskeri hele vejen langs den yderste runding.

Vest­siden, der er præget af vekslende bundforhold og store spredte sten, fisker særligt godt i faldende vand – især lige efter vand­skiftet.

Østsiden, der er kendetegnet ved markante dybdekurver relativt tæt på land, fisker til gengæld rasende godt i stigende vand, og her kan man som regel finde læ for den altdominerende vestenvind. Her er masser af store rullesten med blæretang – og fødemængderne er rigelige. I sæsonen kan man støde på alt fra hornfisk, torsk og sej til havbars, makreller og multer. Når der er sildestimer eller rigelige mængder tobis i området, er der gode chancer for at opleve et decideret godt fiskeri på denne plads. Selve Gniben Revet holder som regel nogle gode sta­tionære fisk, som finder strømlæ bag store sten og gør udfald mod forbipasserende fødeemner. De fås lettest i tale med store, højt­gående agn eller fluer, og de er særligt aktive lige omkring vandvendingen, hvor de tvinges til at se sig om efter nye standpladser.

FÅREFOLDEN finder man på nord­østsiden af Sjællands Odde cirka 1,5 km fra Gniben lige efter man har passeret Strandmågevej. Her går en lille stikvej ned til vandet, hvor man kan parkere. Kyststrækket her byder på rullesten, blære­tang og gode dybdekurver ud­efter, og det har mest af alt karaktér af et stort undersøisk plateau. Ofte vil man se store fisk vende og springe længere ude, men lige så ofte vil man finde fiskene tæt inde langs med land. Det kan derfor sagtens betale sig at blive på land, og foretage sine afsøgende kast herfra.

Blandt de lokale går Fårefolden for at være én af Sjællands Oddes allerbedste pladser, og igennem tiderne er der blevet taget mange store fisk her. De trækker som regel helt ind langs med land ved højvande samt i de tidlige morgen- og aftentimer, og særligt i sensommeren og efteråret, kan man finde stimer af trækkende fisk her.

Oddens stærkt strømmende vand tiltrækker mange havørreder i deres søgen efter bytte.

Oddens stærkt strømmende vand tiltrækker mange havørreder i deres søgen efter bytte.

BROKBJERG STRAND er en spændende kystplads, der i særdeleshed fisker godt i foråret og efteråret. Fra den allerførste pynt nedenfor Brokbjergvejstrandvej og en kilometer østover, kan man fiske et stræk med vekslende bundforhold, hvor især tobiserne kan være talrigt forekommende. Langt­kastende tobisimitationer såsom Fladbukken, Skruen, Odden Pilen (24-26gram) og den lokale favorit Gøjen egner sig fortrinligt til fiskeriet på denne plads. I vandskiftet og skumringsperioderne, hvor fiskene kan findes helt inde under land, er det dog ofte tangloppe- og rejeimitationer, som skal til for at lokke hav­ørrederne til hugget.

Den letteste måde at finde ned til Brokbjerg Strand på, er ved at følge sklitningen ned til den offentlige badestrand for enden af Strandvejen. Herfra går man 700-1000 meter til højre, indtil man når et stræk, hvor blæretang og store sten begynder at blive dominerende.

Klint er med sine mange menneskeskabte stenvarder en letgenkendelig plads, som fisker ekstremt godt på de efterårsdage, hvor fiskene trækker mod fjorden.

Klint er med sine mange menneskeskabte stenvarder en letgenkendelig plads, som fisker ekstremt godt på de efterårsdage, hvor fiskene trækker mod fjorden.

KARTOFFELSTYKKET løbet parallelt med Oddevej lige nord for Overby Lyng og vestpå – og her er der god adgang til vandet. Sand­rev­ler tegner i overvejende grad bundprofilen her, men tæt inde under land finder man nogle spændende badekar, hvor de jagende havørreder kan findes fra starten af april. Hele strækket er lidt over 2,5 kilometer langt, og det egner sig fortrinligt til afsøgende fiskeri. Særligt kanterne af badekarrene fisker godt, og her kan man med fordel fiske med tobisimitationer og rejer. Netop disse to fødeemner er nemlig stærkt forekommende her.

Lange sandede stræk afløst af rev eller stenplateauer er åbenlyse havørredhotspots, og kendetegnet for mange af Oddens pladser.

Lange sandede stræk afløst af rev eller stenplateauer er åbenlyse havørredhotspots, og kendetegnet for mange af Oddens pladser.

EBBELØKKE, som er en stor pynt nordøst for Overby Lyng, er en af de mere kendte pladser på Sjællands Odde. Man finder den ved at stille bilen på parkeringspladsen ved Gl. Ebbeløkkevej, og herfra er der små 700 meters gang langs en for havørredfiskeren uinteressant sandstrand. Ved pynten strækker et stort blæretangsbælte sig udefter mod dybere vand og herfra og to kilometer østover, kan man i særdeleshed i juni, juli og august nyde godt af et givtigt havørredfiskeri. Pladsen har en særlig tiltrækningskraft på nogle af Sjællands Oddes allerstørste fisk, og de trækker som regel helt ind langs land for at søge føde.

KLINT er med sine mange menneskeskabte stenformationer en letgenkendelig plads, og det er end­nu ét stræk domineret af sandbund, der pludselig afløses af et plateau med sten, blæretang og anden bevoksning. Man kan parkere klods op af stranden ved Klint Havnevej, nord for Klint by. Fra den yderste parkeringsplads og østover er der et langt stræk, som egner sig fortrinligt til afsøgende fiskeri

Særligt i efterårsmånederne, når fiskene begynder at samle sig og søge mod åerne i Isefjorden og Roskilde Fjord, kan der ophobes fisk her, og selvom hovedparten af dem er lige omkring eller over målet, kan man også til tider ramle ind i fisk af grovere kaliber.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This