FZ har gennem årene været genstand for en del debat blandt de sjællandske lystfiskere, og flere formænd for de sjællandske foreninger deler ikke DSF´s entusiasme for FZ anno 2017. I forbindelse med vores artikel om Fishing Zealand i oktober-udgaven af Fisk & Fri, har vi derfor stillet en række kritiske spørgsmål til Paul Debois fra FZ og Verner W. Hansen, formand for DSF. Spørgsmål og svar vil blive bragt dagligt den næste uges tid. Her får du det fjerde af spørgsmålene:

Husk at du kan læse baggrundsartiklen i sin helhed HER!

FISK & FRI: I forbindelse med de regelændringer, der relaterer til havørredfiskeriet i Køge Bugt, er vores personlige holdning, at det er forkert, at man ikke har taget os med på råd, siger John Østergaard og Steen Lyngsøe – der er formænd fra hhv Køge og Ishøj SF.

– Til mødet om Sjællandsbekendtgørelsen har FZ/DSF stiltiende samtykket til en ordning, hvor fredningsbæltet fastholdes i havnen – på trods af, at det er en biologisk bedre løsning for havørredbestanden at have et fredningsbælte ved havneudløbet, fortsætter Køges formand John Østergaard. DTU Aqua bekræfter overfor F & F, at en fredningszone, der ligger, hvor åen reelt møder havet, er den bedste biologiske løsning. Denne løsningsmodel ville FZ/DSF altså have hørt om, hvis de havde rådført sig med den lokale forening.

Set i bakspejlet – kunne dette inspirere FZ og DSF til i højere grad at tage de lokale foreninger med på råd?

Hverken FZ eller DSF har på dialogmødet stiltiende accepteret noget som helst vedrørende fredningsbæltet i Køge Havn, svarer de.

Med hensyn til at FZ burde have taget Køge Sportsfiskerforening og Ishøj Sportsfiskerklub med på råd i forbindelse med dialogmødet om revision af Sjællandsbekendtgørelserne, så er FZ som nævnt ikke en interesseorganisation, der skal repræsentere de sjællandske lystfiskere. Samtidig indgår kommunerne i Køge Bugt-området ikke i FZ, og derfor har FZ heller ikke haft nogen grund til at forholde sig specifikt til spørgsmålet om fredningsbæltet i Køge Havn.

I forhold til DSF har de to foreninger besluttet, at de ikke vil være medlemmer af forbundet. De to foreninger har endvidere sammen med flere foreninger i Køge Bugt-området besluttet, at de ikke ønsker at deltage i det vand- og fiskeplejearbejde, der foregår i FZ-regi. Det er beslutninger, som vi naturligvis respekterer. Omvendt kan de til gengæld ikke forvente, at de bliver taget med på råd, når de melder sig ud af de fællesskaber, hvor de kunne blive hørt.

Det ændrer imidlertid ikke på, at DSF under alle omstændigheder fortsat vil arbejde for en bæredygtig forvaltning af de sjællandske havørred – og brakvandsrovfiskebestande. DSF har derfor også i forbindelse med forhøringen om Sjællandsbekendtgørelserne afholdt møde med de medlemsforeninger på Sjælland, der arbejder med vand- og fiskepleje, og forbundet vil afholde et nyt møde med alle de sjællandske medlemsforeninger, når Sjællandsbekendtgørelserne senere i år kommer i offentlig høring. De foreninger, der ikke er medlemmer af forbundet, har i forbindelse med den offentlige høring selv mulighed for at indsende høringssvar, slutter de.

Hvad er din holdning til disse vigtige spørgsmål?  Tøv ikke med at give din mening til kende på Fisk & Fris facebook.

FZ og DSF har i forbindelse med, at disse spørgsmål og svar er lagt på nettet orienteret F&F om, at de ikke har ressourcer til at indgå i en længerevarende debat om FZ på diverse sociale medier. FZ og DSF henviser i stedet til, at der som led i evalueringen af Fishing Zealand vil blive afholdt et dialogmøde om FZ den 30. oktober 2017. Her vil repræsentanter fra alle sjællandske foreninger kunne deltage og give udtryk for deres synspunkter.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This