Når du som her fisker med to fluer på forfanget, undgår man lettest kludder med den dobbeltkrogede version. Denne fisk huggede på Henning Triers Karl Marx flue.

Når du fisker med mindre enkeltkrogede fluer på kysten – fx Kobberbas­sen str. 8, lander man normalt kun 40-50 % af de fisk, der hugger, men det kan du meget let gøre noget ved: Bind præcis den samme flue på en dobbeltkrog str. 10-12 – og du vil nu lande omkring 70 % af fiskene. Få forklaringen – og en guide til de bedste dobbeltkroge på markedet.

AF JENS BURSELL

JEG HAR i en del år brugt små dobbeltkroge på kysten – eksem­pelvis, når jeg skulle fiske med små kobberbasser eller skrigen­de pink fnullerfluer som Karl Marx. Og de virker bare forry­gende. Det samme gør præcis de samme fluer – blot bundet på små trekroge. Årsagen er præcis den samme, som når man bruger de små­kroge på småkrogstakler som fx release-takler og L-rigs: De små kroge penetrerer markant bedre – og afstanden fra krog-spidsen til bagsiden af modhagen er så lille, at modhagen let får fat i det tynde, bløde væv over de benhårde kæbeben, hvor nor­male kroge aldring trænger ind. Alt det kan du læse meget mere om i mit afsnit ”De sidste 50 %” fra bogen ”Havørred – Refleksi­oner på kysten”, hvor jeg allere­de i 2013 beskrev, hvordan fluer bundet direkte på små dobbelt og trekroge, var en hurtig genvej til betydeligt højere landingsrater på de mindre fluer.

 

De bedste dobbeltkroge til kystflue og bombarda efter havørreddobbeltkroge til kystflue og bombardafiskeri

 

GrejXperten

 

Dobbeltkroge – høj landingsrate på en nem måde

Fordelen ved fluer bundet direk­te på små dobbeltkroge i stedet for små trekroge er, at det bli­ver lidt nemmere for urutinerede fluefiskere at undgå ophægtnin­ger. Og – fisker man med to fluer på forfanget, bliver denne fordel blot endnu mere udtalt – selv for bombardafiskere. Har man styr på sine fluekast, og er man blot nogenlunde med bombardastan­gen – så er de små trekroge dog intet problem overhovedet.

Ulempen ved dobbeltkroge frem for små trekroge i samme størrel­se, er at de oftere vil kroge på to grene end én – i modsætning til trekrogene. Netop fordi to grene vender nedad ret tæt på hinan­den vil tyngdekraften i 90 % af tilfældene gøre, at to krogspiser rammer fiskens kæbe samtidig. Det betyder, at der ofte skal dob­belt så stor kraft til at få dem til at penetrere ordentligt. Tilsvarende er det mindre skånsomt, hvis en højre procentdel af krogningerne sker på flere grene samtidigt. De små trekroge vil typisk penetrere med én gren 50 % af tilfældene, 40 % på to grene og blot 10 % på alle tre grene.

Uden at have ført decideret sta­tistik på det, er det således mit indtryk, at eksempelvis en tre­krog str. 12 giver en lidt højere landingsrate end en str. 12 dob­beltkrog – samt er lidt lettere at få ud. Dels fordi de oftere sidder på to grene, men også fordi de fleste mønstre af dobbeltkroge har noget større modhager end de micromodhager, der er på eksem­pelvis Owner ST 36 BC X, Sa­vage Gears Y-treble og Westins Treble.

 

Er du uøvet med fluestangen, undgår du lettere kludder med dobbeltkrogedefluer i forhold til trekroge.

Er du uøvet med fluestangen, undgår du lettere kludder med dobbeltkrogede fluer i forhold til trekroge.

 

Dobbeltkroge og småkrogstakler

Som de fleste ved, fun­gerer de små trekroge eminent til L-rigs og release-takler til fluer. Men hvad med dobbeltkrogene? Jo – på grund af den måde øjet er vinklet i forhold til grenene fungerer de faktisk ikke godt til fx L-rigs og releasetakler. På beg­ge disse takler vil krogen nemlig komme til at hænge forkert i op­hængerknuden, så den går side­læns i vandet og kroger dårligt, samt giver et skævt træk i fluen. Det går dog fint at fiske den i en lille rapalaløkke efter en rørflue, eftersom øjets vinkel i forhold til løkkens vinkling, gør at krogen ligger fint i vandet uden at trække skævt i fluen.

Små fluer bliver lettere indha­leret end større fluer og blink, hvilket i dette tilfælde er en med­virkende faktor til den høje lan­dingsrate. Derfor er det utroligt vigtigt, at du medbringer de rette krogløsere, så du uden problemer kan genudsætte de fisk, som skal ud igen – så skånsomt som mu­ligt. I praksis betyder det en lille kirurgtang eller pean, der er per­fekt til, når krogen sidder yderligt – samt en push back disgorger, som kan bruges til en nem afkrog­ning af de dybtkrogede fisk. Du kan læse mere om disgorgers her: http://bursell.dk/articles/fishing/ freshwater/salmonids/show/333

Små dob­beltkroge er altså et rigtig godt valg, hvis du som fluefisker ønsker en højere landingsrate på de min­dre fluer – især hvis du bruger to fluer på forfanget. Tilsvaren­de er dobbeltkrogen det oplagte krogvalg for bombardafiskeren, der fisker med to fluer for at give fisken noget at vælge imellem. I dette tilfælde er det oplagt med rørflue og L-rig på den yderste flue og en dobbeltkroget flue som den øverste, der lettest hæg­ter op.

Læs mere om dobbeltkroge til kystfluer i bogen “Havørred – Refleksioner på kysten”, som du kan købe signeret her (REKLAME).

 

 

Med en pangfarve - og en neutral flue - her Kobberbassen og KarlMarx - er du godt helgarderet.

Med en pangfarve – og en neutral flue – her Kobberbassen og Karl Marx – er du godt helgarderet.

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This