– Fiskeriet har været svært i år på grund af det tørre forår med deraf følgende lave vandstand, fortæller Gert Kristensen. – Her forleden lykkedes det dog endelige efter tyve ture uden fisk: Fisken tog spinneren opstrøms i et dyb S sving i egen side – lige efter et stryg. Havørreden huggede hårdt og kontant, hvorefter den svømmede ned mod mig, og tog den ned over stryger. Under fighten tog den hele tre udløb på 30-40 meter nedstrøms, hvor den var helt fri af vandet to gange med masser af hovedryst. Krogen sad heldigvis godt i saksen, så fiske efter et stykke tid kunne landes sikkert i nettet. Den store åhavørred vejede 6,3 kg og målte 81 cm. Den blev taget på en Mepps 4 spinner.

 

Jans Lystfiskershop

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This