Hald Sø har fået det bedre i det seneste årti – ikke mindst på grund af iltningen af søen. Desværre lader det til at søørreden nu er i tilbagegang, og det kræver yderligere undersøgelser at blive klog på, hvad tilbagegangen skyldes. 11.12.09 – DTU AQUA har siden foråret 2008 undersøgt Hald Sø (lige syd for Viborg) og dens unikke ørredbestand for at blive klogere på biologien hos de danske ørredbestande i al almindelighed, og ligeledes for at finde ud af hvilken betydning det har, at både skarver og fiskehejrer æder ørreder i både søen og tilløbene.

Undersøgelserne viser at ørrederne i søen er i tilbagegang, og der er mistanke om at tilbagegangen skyldes en stigende tæthed af skarver og fiskehejrer i og omkring søen. Man har endvidere observeret et fald i gydeaktivitet og en foskubning af gydeperioden. Gydningen sker senere og senere.

DTU’s arbejde ved søen er langt fra færdigt endnu, men allerede nu kan du på DTU’s hjemmeside læse nærmere om, hvilke erfaringer man har gjort sig angående ørredens biologi og livsbetingelser i den smukke Hald Sø. Se her.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This