vandDer er masser af ørreder i sjællandske vandløb! Den påstand holder, men desværre gælder det kun i relativt få åer og bække. Langt de fleste har et stort behov for gydegrus, skjulesten og en række andre initiativer, der kan gøre dem til gode levesteder.

Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund afholder derfor tre kurser i vandpleje på Sjælland i efteråret 2014.


Som dokumenteret i Fishing Zealands nyeste rapport – læs mere om den i artiklen ”Det sjællandske havørredpotentiale” det aktuelle nummer af Fisk & Fri – besidder mange af de sjællandske vandløb et kæmpe, men desværre relativt stort uudnyttet, potentiale i forhold til at producere vilde havørredsmolt. Dårlige gyde- og opvækstforhold er en vigtig del af forklaringen.

Dette faktum er udgangspunkt for de tre éndagskurser, som Danmarks Sportsfiskerforbund i samarbejde med Fishing Zealand udbyder i efteråret. Kurserne handler generelt om, hvordan vi sportsfiskere kan være med til at gøre vandløbene bedre – og hvordan vi kan bidrage med viden om ørredbestanden.

Et nyt udstyr, der kan oprense gamle gydebanker, demonstreres, ligesom der indgår elektrofiskeri og et restaureringsprojekt i et lokalt vandløb i programmet.

Undervisere på kurserne bliver blandt andre Peter W. Henriksen, forfatter til den nye rapport og modtager af Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøpris i 2014, og Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Der afholdes tre éndagskurser med samme indhold i weekenden den 27.-28. september og igen lørdag den 25. oktober.

Deltagelse er gratis, idet Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund finansierer udgifter til forplejning, undervisning med videre.

Alle med interesse i vandløbspleje er velkomne. Der er dog max plads til 40 personer på hvert kursus.

Yderligere info om kurserne:

kme@sportsfiskerforbundet.dk eller telefon 76 22 70 73

Bemærk seneste tilmelding til kurserne i september: Den 22. september. Seneste tilmelding til kurset den 25. oktober: Den 20 oktober.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This