Jens Erik Jensen fra Auning fangede sidste år denne flotte laks på knap 12 kilo ved Langå.13.1.11 – FLERE ÅRS INDSATS med naturpleje i Randers Kommunes medvirker til, at der er en god ørredbestand i kommunens vandløb. Det på trods af, at 120 kilometer ud af Randers Kommunes 600 kilometer vandløb betegnes som værende svækkede.

– Vandløbene er ikke forurenede, men kvaliteten kunne flere steder godt være bedre. Diagnosen er nok, at patienten er noget alderdomssvækket, fortæller biolog Hanne Wind-Larsen fra Miljø og Teknik i Randers Kommune. Udtalelsen er blandt andet baseret på sidste års undersøgelser, som Randers Naturskole har gennemført ved hjælp af elektrofiskeri i udvalgte vandløb. Gennem de senere år er der blevet etableret gydepladser med sten og gydegrus i flere vandløb, og elektrofiskeriet kan derfor vise, om foranstaltningerne har haft en positiv effekt.

– Resultatet af elektrofiskeri kan variere fra år til år, afhængig af forholdene i vandløbet på fisketidspunktet. Specielt temperatur og vandstand har stor indflydelse på resultatet, fordi disse faktorer udløser fiskenes vandringsinstinkt. Mængden af føde og skjulesteder i vandløbet påvirker også resultaterne fra år til år, fortæller Hanne Wind-Larsen.

Ud af Randers Kommunes cirka 600 kilometer vandløb mangler 120 kilometer til en kærlig hånd. – Især de fysiske forhold er ikke optimale. Nogle har måske været udsat for en for hårdhændet vedligeholdelse, f.eks. hvis en gravemaskine har været på spil, fortsætter Hanne Wind-Larsen.

Elektrofiskeriet i efteråret omfattede i alt 22 vandløb og der blev fisket på 32 forskellige lokaliteter. Fiskeriet viser blandt andet, at udlægning af sten og fjernelse af spærringer under landevejene ved El Bæk i Dagsvad og Enslev Bæk ved Semvej har været positive for fiskebestanden. Positivt er det også, at ørreder nu kan passere de mange rørgennemløb i Øster Tørslev og nå frem til den kanalagtige Øster Tørslev å ved Åvadgård. Endelig er der konstateret gode bestande af ørreder i Kåt Bæk og Fåresti Bæk, som begge har forbindelse til Skals Å-systemet.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This