forshForshagaAkademin i Värmland, som har klækkede ikke så få folk til den danske lystfiskerbranche, har sendt en glædelig pressemeddelelse.

– Erhvervshøjskoleuddannelsen for fiske- og jagtguide er bevilliget, indlerder ForshagaAkademin i deres pressemeddelelse. I dag kom et længe ventede brev, hvori der stod at fiske- og jagtguide uddannelsen kan genopstå. Beskeden er et tegn på at uddannelsen behøves og at uddannelse prioriteres af branchen.

– Vi er vældig glade for udfaldet, fortæller Per Johansson, skolechef på ForshagaAkademin. – Branchen efterspørger veluddannede folk og det giver uddannelsen en vigtig funktion, slutter han.

Myndighederne modtog i alt 1421 ansøgninger om statsbidrag til uddannelse med start i 2016, hvoraf ForshagaAkademin var en af de 446 som modtog bevilling.

– For mig har ForshagaAkademin en selvfølgelig plads som uddannelse af branchefolk, siger Olle Lidesjö, salgschef hos ABU Garcia.

Læs mere på www.forshagaakademin.se

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This