Miljøminister Troels Lund Poulsen tog første spadestik og besigtigede området, her sammen med en flok interesserede skolebørn. Foto: Varde Museum/Stina T. Andresen. 25.08.09 – DET STORE ARBEJDE med genopretningen af Varde Å er nu sat i gang. Genopretning er blevet mulig idet Syd Energi har ønsket at indstille elproduktionen på Karlsgårdeværket, og i den forbindelse afgive opstemsningsretten, der har skabt søen. Projektet er omfattende: Tilbageføring af vand til Varde Å og gennem udvidelse af åen genskabning af den oprindelige vandføring, fjernelse af spærringen ved Ansager Stemmeværk, gensnoning af åen mellem Hessel og Nørholm, anlæggelse af gydestryg, genåbning af Nørholm Møllekanal og Nørholms voldgrave, fjernelse af spærring ved Sig Fiskeri, etablering af sandfang samt opfyldning af Ansager Kanal.

Formand for Varde Sportsfiskerforening, Jørgen Bohnensach, fanget en aften ved åen, ikke langt fra hvor gravearbejdet nu er sat i gang. Foto: Lars Chr. Bentsen Jørgen Bohnensach, formand for Varde Sportsfiskerforening, forudser en gylden fremtid for Varde Å. Ingen kender de direkte konsekvenser af gravearbejdet for fiskeriet i det kommende efterår, men på længere sigt har projektet en enorm, positiv indflydelse på åens flora og fauna, siger Jørgen Bohnensach. Det er selvfølgelig det faktum, at åen er levested for snæblen, der i første omgang har gjort, at åen er udpeget som EF-Habitatområde, og som dernæst har resulteret i de mange EU-midler, der er tilført projektet. Men hvad der gavner snæblen, gavner også ørred, laks og mange andre fisk i åen, så Varde Sportsfiskerforening er meget positivt stemte for arbejdet.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This