Uli Beyer med sin 18,55 kilos gedde fra Rhindeltaet – fotoet som sættenissen ikke mente skulle i Fisk & Fri´s decemberudgave…

HOLLAND byder på et fantastisk geddefiskeri i det område, hvor Rhinen løber ud. Det har vi en stor artikel om i decemberudgaven , hvor vi afslører nogle af de bedste hotspots. Også her på Fisk & Fri nærmer julen sig – og desværre må vi efter bladet er kommet fra trykkeriet med stor beklagelse konstatere, at sættenissen har været på spil – ikke blot én, men to gange:

I layoutets sidste faser er et forkert foto blevet sat ind på side 16. På grund af denne fejl kan du i bladet se et billede af den samme fisk, som også vises på næste opslag – nemlig en fisk på 18,2 kilo. Turens største fisk vejde 18,55 kilo og kan ses på billedet ovenfor. Vi beklager fejlen.

18,55 kilos fisken fra Rhindeltaet i en anden vinkel.

Endvidere er der i oversættelsen lavet en fejl mht agnene, som fiskene er fanget på. Samtlige afbillede fisk er fanget på de agn, som vises på billederne – primært Zalt. En del fisk på disse ture er dog taget på Buster Jerks – hvilket fremgår at upublicerede fotos. Via et par beklagelige tanketorsk er disse fakta desværre blevet inkorpoeret på en forvirrende og forkert måde i hovedteksten. Uli Beyer er en af de mest respekterede predatorfiskere i Europa – og det hele er filmet + bevidnet, så der er intet at komme efter mht troværdigheden på de fisk, han har fanget – eller de agn, som de er taget på. Fejlen med det forvekslede foto og fejl i oversættelsen er udelukkende på redaktionens og sættenissens side – vi beklager.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This