Som vi har været inde på tidligere i Fisk & Fri er det vigtigt at begrænse fiskepresset til et passende lavt/moderat niveau på de fleste vande – selv når der fiskes catch & release. Årsagen er, at der udover vis forudsigelig procentuel dødelighed kan være ikke-dødelige effekter af C & R, som på den korte og lange bane kan påvirke gedderne negativt både på individ- og bestandsniveau.

Det videnskabelige tidsskrift “Fisheries Research” har netop udgivet artiklen “The impact of catch-and-release on the foraging behaviour of pike (Esox lucius) when released alone or into groups” af Martin Stålhammer og en række andre forskere.

Studiet viste, at der gik længere tid, inden genudsatte gedder igen gik på jagt – og angreb et bytte, set i forhold til gedder der ikke havde været udsat for en fangst/genudsætning. Dette fænomen var lidt mindre udbredt, når gedderne blev genudsat til en gruppe af gedder. Forskerne konkluderer, at de potentielle korttids effekter af catch & release kan være ændret fødesøgningsadfærd – delvist afhængig af den sociale sammenhæng. Den ændrede fødesøgningsadfærd kan potentielt set betyde nedsat vækst, hvilket kan påvirke individets fitness samt på den store skala påvirke hele økosystemet på grund af et ændret og måske nedsat prædationstryk på fx fredfisk.

Du kan læse mere om undersøgelsen her.

Catch & Release er selvfølgelig langt bedre for bestanden end Catch & Kill ved det samme fisketryk – man skal bare huske altid at tage fiskepresset – også fra lystfiskere – med i betragtning, når man lægger forvaltningsplaner for et fiskeri.

 

Friluftsland

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This