foto-2I april 2014 påbegyndte Fiskeøkologisk Laboratorium et såkaldt fangst-genfangst forsøg – også kaldet CMR (Capture-Mark-Recapture) på Sjælsø for de lokale kommuner. Dette indebærer kort fortalt, at man fanger nogle fisk, mærker dem og genudsætter dem, for derefter at genfange dem. Således kan man beregne fiskebestandens størrelse. Et af grundprincipperne ved CMR er, at de mærkede fisk ikke må have taget skade ved fangst, mærkning og genudsætning, og derved fået en højere dødelighed end ikke-mærkede fisk.


I Sjælsø har man dog efter alt at dømme valgt at se fuldstændig bort fra dette grundprincip, idet at der i øjeblikket bliver udført et skadeligt garnfiskeri på brasenernes gydepladser. Garn påfører næsten altid fiskene store skader på finner, skæl og slimlag samt stress. Altså vil flere af fiskene allerede ved røgtningen af garnene sandsynligvis være døde eller dø som følge af garnskaderne. Dette medfører, at CMR-resultater opnået når mærkningen af fiskene er foretaget ved garnfiskeri, kort sagt er upålideligt og efter alt at dømme, vil overestimere fiskebestanden. I tilfældet med Sjælsø hedder det sig, at man vil mærke søens store brasener ved vodfiskeri, men i praksis blev der kun mærket 36 stk. ved vodfiskeri og i skrivende stund er 68 stk. mærket ved garnfiskeri.

Der bliver således nu brugt ressourcer på at udføre et bestandsestimat ved CMR med brug af garn, hvor resultatet i bedste fald er ubrugeligt, men som er skadeligt for den i forvejen decimerede lille og gamle bestand af store brasener. Oprindeligt skulle der have været foretaget en biomanipulation af søens brasener, men pga. de verserende klagesager, må der kun foretages forsøgsfiskeri i søen. – Dette rejser desuden det spørgsmål, hvorvidt den egentlige hensigt nu også i virkeligheden er, at estimere brasenbestanden med CMR-fiskeriet, udtaler Marcus Krag – medlem i LF, FR og SU, der igennem et par år bl.a. har kæmpet mod biologerne fra Ruderdals Kommune, der vil biomanipulere søen på et videnskabeligt helt uholdbart grundlag. Det der taler for, at der er tale om en skjult agenda er blandt andet, at garnfiskeriet netop bliver foretaget på brasenernes gydepladser og med de samme garn som er indkøbt til selve opfiskningen (biomanipulationen).

foto-1-2– Uanset hensigten, er det dog ikke til diskussion, at mange af de brasener der blev fanget af Fiskeøkologisk Laboratorium på Sjælsø i august 2013 i lignende garn, ofte var meget medtaget eller døde, fortsætter Marcus. – Dengang brystede kommunernes involverede biologer sig med, at alle fiskene desuden blev genudsat, og at bestanden underforstået ikke led tab. Selve håndteringen af fiskene og deres tilstand rejser dog et langt mere seriøst spørgsmål omkring, hvorvidt Fiskeøkologisk Laboratorium overhovedet var eller er kvalificerede til at varetage en sådan opgave. Se selv videoen, og bedøm selv, hvorvidt brasenerne kan overleve. Kort sagt er det en upålidelig undersøgelse, det er spild af skatteborgernes penge og det er skadeligt for fiskene. Så hvorfor fortsætte dette vanvid?

Her på Fisk & Fri kan vi kun give ham ret: Biologernes egne tal peger indtil videre på, at der kun er ca. 1350 store brasener i søen, svarende til godt 7 ton. Resultaterne fra 2013 bakker dette op med et estimat på godt 5 ton. Dette svarer til kun cirka 20 kilo store brasener/ha, hvilket er langt, langt under det niveau, hvor kompetente biologer, med styr på deres referencer til videnskabelige kilder, nogensinde ville finde på at overveje en biomanipulation.

Hvis man lavede en meta-analyse over alle biomanipulationer og deres effekt – vil man komme frem til, at der ofte skal være tætheder i omegnen over 200 kilo/ha for overhovedet at se en positiv effekt af biomanipulation. Konfronteret med præcist dette – og hvorvidt Fiskeøkologisk Laboratorium rent fagligt og videnskabeligt kan forsvare yderligere forsøgsfiskeri og/eller biomanipulere Sjælsø, har Fisk & Fri spurgt den ansvarlige biolog på Fiskeøkologisk Laboratorium – Jens Peter Müller. Hertil svarer han følgende: ”Den diskussion må du tage med de tre kommuner bag projektet.” Alene det, at han ikke vil svare direkte på dette spørgsmål, tyder på, at Fiskeøkologisk Laboratorium blindt parerer ordrer for at få noget arbejde, der kan brødføde deres biologer – uden at forholde sig kritisk til, hvorvidt det de gør, overhovedet kan forsvares rent fagligt. Dette er stærkt kritisabelt.

Situationen på Sjælsø er begyndt at udvikle sig til en farce, hvor de ansvarlige beslutningstagere – både blandt biologer og politikere – ikke tager deres ansvar for at forvalte naturen og de offentlige ressourcer på en ordentlig måde seriøst. Vi må håbe dette snart stopper – og at de ansvarlige, bliver stillet til ansvar for deres ekstremt dårlige håndtering af sagen.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This