For vores lokalredaktør blev det ikke til en blank ørred, men en gedde til å-premieren. Til gengæld havde den en ørred i maven… ENDNU EN FRISK premiererapport. Denne gang fra vores lokalredaktør på Vestsjælland, Jørgen Christensen.

– Efter flere dages mildt vejr med 3 – 4 plusgrader skiftede vejret ved årets å-premiere fredag den 16. januar til flere graders frost, hvilket bestemt ikke var fremmende for fiskeriet. Forventningerne var ellers store hos fiskerne langs de vest- og sydsjællandske vandløb, men de første timer gik for fluefiskernes vedkommende mere med at pille is ud af stængernes løberinge end med at fighte med fisk. Førstedagen bød på enkelte nedfaldsfisk og nogle få blanke "grønlændere". Selv troede jeg at jeg fik fat i en god fisk, da jeg fik et hårdt og kontant hug på en lille Black Zulu. Efter en halv snes sekunder fik jeg dog et glimt af den og kunne konstatere, at den ikke var blank, men nærmere lidt grøn – altså en gedde. Det var dog en livlig fisk som vejede 3,5 kg og målte 79 cm og som sloges til det sidste. I øvrigt en rigtig røver som var god at få væk fra åen, idet dens tykke vom ikke bare indeholdt rogn, men også resterne af en ørred på 40 – 45 cm. Dagen efter gik det lidt bedre, og der kom meldinger om flere fisk. Michael Haupt fangede en mindre regnbueørred og Kurt Nielsen fra Slagelse havde en nedfaldsfisk på 65 cm oppe og vende i græsset. Den bedste fisk jeg har hørt om fra de første dage er helt klart den blanke overspringer på 2,5 kg, som blev fanget i Tude Å af Robert Jensen fra Sorø. Herudover er der landet adskillige blanke "grønlændere lige under mindstemålet på 40 cm.

Glæd dig til febuar bladet af Fisk af Fri, som indeholder en artikel om netop grønlænder fiskeriet.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This