sortmundet-kutling_mund

Sortmundet kutling.

Fiskeatlasset, som i de sidste 11 år har kortlagt udbredelsen af de danske fisk, har for nylig lavet en 35 sider lang rapport til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) om forekomsten af fremmede fiskearter i vore havområder. Der er registreret 17 såkaldt ikke-hjemmehørende fiskearter i havet ved Danmark gennem tiden, men af disse er kun to (regnbueørred og sortmundet kutling) almindelige. Kun den sortmundede kutling, som har bredt sig voldsomt i den sydøstlige del af landet siden 2008, lever op til kriterierne for at kunne kaldes invasiv, og det er en art, der forventes at brede sig til størstedelen af landet inden for en kortere årrække. Regnbueørreden får ellers ofte skyld for at have stor negativ indflydelse på især havørrederne, men rapporten konkluderer, at truslen ikke er så alvorlig, som man ofte ser det anført. Muligvis er et at de største problemer endda den merfangst af havørreder, der sker, når man fisker efter de undslupne regnbueørreder. Det giver stof til eftertanke!

Rapporten kommer også kort ind på den kinesiske uldhåndskrabbe, der jævnligt betegnes som en stor trussel i pressen. Heller ikke her ser der dog ud til at være tegn på, at vi kommer til at opleve de problemer, som man kender fra udlandet.

Fiskeatlasset følger udbredelsen af de enkelte arter nøje, og ligger du inde med oplysninger, der kunne tænkes at have interesse for kortlægningen, kan du kontakte projektet på https://www.fiskeatlas.ku.dk eller https://www.facebook.com/Fiskeatlas

Rapporten kan downloades her: http://fiskeatlas.ku.dk/nyheder/rapport-om-fremmede-fiskearter/

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This