De stærkt øgede sælbestande vækker bekymringer hos både lyst-, fritids- og erhvervsfiskere – blandt andet fordi torskebestanden er helt i bund.

– DTU Aqua skal undersøge gråsælernes spisevaner i Østersøen ved Bornholm for Miljøstyrelsen, og såfremt sælerne æder fladfisk i et omfang, der generer erhvervsfiskerne, vil der være basis for igen at give tilladelse til at regulere sælbestanden. Sådan lyder den seneste udmelding fra DTU Aqua på fiskepleje.dk

– De bornholmske fiskere klager over gråsælernes indhug i fiskebestanden i Østersøen, fortsættes det. – Først var det torsk, de kæmpede om med sælerne, men nu gælder det fladfisk som skrubber, rødspætter og pighvar. Fiskerne oplever, at sælerne enten helt hapser fladfisk fra nettet eller bider af dem i flæng, når fiskene sidder fanget i nettet.Derfor drager DTU Aquas forskere i februar til Bornholm for at undersøge, om omfanget af sælskader på erhvervsfiskernes fangster af fladfisk er så stort, at der er grundlag for at genoptage den regulering af sælbestanden, som ellers udløb ved årsskiftet.

– Undersøgelsen vil give os nogle bedre tal på de direkte effekter af gråsælerne på fiskeriet omkring Bornholm,siger seniorforsker Finn Larsen, der leder DTU Aquas undersøgelse for Miljøstyrelsen.

Du kan læse mere om undersøgelsen her.

 

Hvidovres Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This