oceana– Havmiljøet skal anerkendes i forvaltning af havet på lige fod med de økonomiske interesser, sådan skriver Oceana i deres pressemeddelelse d. 15/11-2013.

I dag mødtes eksperter, industrien og fiskerirepræsentanter fra hele EU i Vilnius, Litauen, for at diskutere, hvordan man bedst mulig håndterer forskellige aktiviteter i Østersøen. Oceana, oplægsholder ved arrangementet, hævder, at der bør fokuseres på at give de følsomme økosystemer værdi, både fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv, når fordelingen af marine aktiviteter bestemmes for hele regionen.

– Sunde økosystemer skal være kernen i al fysisk planlægning og forvaltning af havet, og bør være i overensstemmelse med havstrategidirektivet og habitatdirektivet, siger Hanna Paulomäki, leder for Oceana’s Østersøkontor.

Den øgende konkurrence om marine ressourcer og plads i havene, fra blandt andet fiskeri, søfart, byggeri og turisme, medfører at der er behov for en integreret forvaltning af det marine miljø. Den integrerede forvaltning af havmiljøet er en holistisk tilgang, som medregner hvordan de forskellige interesser, såsom økonomi, regeringsførelse, rekreation, påvirker hinanden og havmiljøet. For eksempel når man planlægger at bygge en offshore vindmøllepark eller planlægger en ny sejlrute, så er det vigtigt at overveje hvordan disse aktiviteter vil påvirke havet, herunder eksisterende aktiviteter såsom erhvervsfiskeri eller turisme.

Oceana støtter den integrerede forvaltning af havmiljøet, men er bekymrede for om kortsigtede økonomiske interesser overstiger interessen for at prioritere et sundt havmiljø, samt om forvaltningen landene i mellem ikke koordineres tilstrækkeligt. Når det kommer til Østersøen kan de ni omgrænsende landes forskellige institutioner og sektorer, samt EU-bestemmelser, komplicere forvaltningen og i værste fald forhindre reelle fremskridt.

– For at få en ordenligt integreret forvaltning af havmiljøet, skal alle interesserer høres, og en økosystembaseret forvaltning af havmiljøet skal være en forudsætning for alle brugere af havet, siger Magnus Eckeskog, fiskeripolitisk medarbejder i Oceana.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This