Antallet af unge ål – også kaldet glasål – ved de europæiske kyster er faldet med 98 procent siden 1980, og ålen er samtidig rødlistet af den internationale naturfredningsorganisation IUCN som kritisk truet. Tilsvarende har Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES i årevis opfordret verdens lande til at stoppe fangst af ål.

EU har for at beskytte den truede ål indført forbud for fangst i ålens vandringsperiode, hvor ålen migrerer gennem havene ved Europa at svømme de mange tusinde kilometer til Sargassohavet for at gyde. Dette indebærer at både fritids- og erhvervsfiskere ikke må fiske efter ål i tre måneder.

– Desværre har Danmark i flere år lagt forbudsperioden forkert. Den ligger nemlig fra december til februar, hvilket efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering er ineffektivt, da den periode ligger lige efter migrationen og derfor ikke gør nogen forskel for ålene.

– Migrationen er i Danmark på sit højeste i oktober og november måned, lyder det fra DN. – Det vil sige, at langt størstedelen af Østersøens ål bevæger sig gennem dansk farvand i disse måneder. Det er i denne periode, ålen skal fredes, hvis lukkeperioden skal have effekt, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

Derfor har DN startet en kampagne for at stoppe fiskeriet efter ål – og du kan give den din støtte ved at skrive under i DNs underskriftsindsamling. Læs mere her.

 

Forshaga Akademin

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This