Hvert andet år samles sportsfiskerne i Danmarks Sportsfiskerforbund til kongressen, hvor de sammen sætter kursen for de kommende to år i forbundet. Kongressen 2018 foregår i weekenden den 10.-11. marts. 

Danmarks Sportsfiskerforbund afholder kongres i weekenden den 10.-11. marts på Vingsted Hotel og Konferencecenter uden for Vejle. Her sætter medlemmerne kursen for de kommende to år i forbundet. Ved kongressen deltager den siddende forbundsbestyrelse samt repræsentanter fra de 133 medlemsforeninger i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Som noget nyt i 2018 deltager desuden fem repræsentanter for forbundets individuelle medlemmer.

Individuelle medlemmer får indflydelse

For første gang nogensinde får Danmarks Sportsfiskerforbunds individuelle medlemmer i 2018 indflydelse ved forbundets kongres. Fem delegerede, én fra hver region, repræsenterer de individuelle medlemmer ved kongressen.

De fem delegerede blev i efteråret 2017 valgt på fem møder i de danske regioner. De individuelle delegerede kan på lige fod med repræsentanter ved foreningerne deltage i debatten, komme med ændringsforslag og afgive sin stemme ved kongressen.

Repræsentanterne har 1 stemme per påbegyndte 100 medlemmer i deres region, og du kan læse mere om dem her: https://www.sportsfiskeren.dk/om-os/delegerede2018

I den åbne Facebook-gruppe ”Talerør til Danmarks Sportsfiskerforbund” kan både individuelle medlemmer og andre interesserede deltage i en åben debat med andre sportsfiskere og de fem delegerede om det politiske arbejde i forbundet samt om det danske lystfiskeri generelt.

Det blå og det grønne medlemskab

Et af hovedfokuspunkterne på årets kongres bliver en forsøgsordning med en ny medlemsstruktur for nye foreninger i Danmarks Sportsfiskerforbund. Flere foreninger, der står uden for forbundet, giver udtryk for, at de faktisk gerne vil bakke op om kampen for en bæredygtig natur- og fiskeriforvaltning eller gerne vil benytte sig af forbundets medlemsservice, hvis de kan blive medlemmer af forbundet uden at skulle købe hele pakken.

Forsøgsordningen, der skal stemmes om på kongressen, indeholder to nye typer af foreningsmedlemskab:

  • Et grønt foreningsmedlemskab
  • Et blåt foreningsmedlemskab

Det grønne foreningsmedlemskab tager sit udgangspunkt i forbundets arbejde inden for natur og miljø samt fiskeriforvaltning. Det betyder, at foreninger og sammenslutninger, som indløser et grønt medlemskab, kan trække på forbundets kompetencer inden for disse områder. Disse foreninger kan således ikke benytte sig af forbundets medlemsservice, fiskekort.dk og lignende serviceydelser.

Det blå foreningsmedlemskab tager sit udgangspunkt i forbundets serviceydelser i forhold til det daglige foreningsarbejde. Det betyder, at foreninger som indløser et blåt medlemskab, kan trække på forbundets kompetencer inden for foreningsservice som for eksempel kontingentopkrævning, fiskekort.dk, instruktion mm. Disse foreninger kan således ikke trække på rådgivning inden for natur- og miljøområdet samt fiskepleje og fiskeriforvaltning.

Fælles for de to nye typer af foreningsmedlemskab er, at foreningens medlemmer ikke er medlemmer af forbundet via deres medlemskab af en forening med et grønt og/eller et blåt foreningsmedlemskab. Foreningens medlemmer modtager således ikke Sportsfiskeren, og de kan ikke benytte sig af de fordele, som medlemmer af fuldgyldige medlemsforeninger har.

Du kan læse meget mere om kongressen henover weekenden på www.sportsfiskeren.dk/om-os/kongres-2018

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This