I vinters var der en del uro omkring varslingen af et muligt forbud mod ekstraktive aktiviteter som fx fiskeri og jagt i strengt beskyttede både inden- og udenfor Natura 2000 områder. Nu er formuleringen taget ud af udkastet EU-vejledningen – og det er så op til de enkelte regeringer at sætte rammerne for, hvad der må foregå i de kommende strengt beskyttede områder. Hvis ellers ikke udkastet laves om inden høringens afslutning den 15. juli.

I januar talte Fisk & Fri med Europakommissionens repræsentant i Danmark – Stina Soewarta – omkring EU-forslaget om forbund mod jagt og fiskeri i de kommende strengt beskyttede områder. Men hvad er status nu her et halvt år efter?  

– Henvisningen til forbud mod eksempelvis jagt, fiskeri og minedrift i strengt beskyttede områder er nu taget ud af EU-vejledningen, up-dater hun. – For at undgå lange forhandlinger om mange forskellige forbudte eller tilladte aktiviteter i disse områder, er der i stedet indskrevet retningslinjer om effektiv beskyttelse af de strengt beskyttede områder. Det betyder dog ikke, som jeg tror enhver kan forstå, at der så lige pludselig er fri leg og ingen regler. Det betyder, at eventuelle aktiviteter i et område skal tilpasse sig formåletmed at udpege et område som strengt beskyttet. Formålet er jo stadig at få mere natur beskyttet, både til lands og til vands, for at bremse den katastrofale nedgang i biodiversiteten i Europa. Som sagt er ønsket at udpege 10% som strengt beskyttede områder og i alt 30% beskyttede områder i Europa. Det kan være eksisterende Natura 2000 områder, men det forventes også at blive nye. Det fører altså ikke automatisk til nye regler for et Natura 2000 område, der allerede er udpeget.

Eventuelle forbud mod fiskeri i strengt beskyttede områder er nu en dansk beslutning

Men – hvordan vil de danske politikere så håndtere adgangen for lystfiskere i de kommende beskyttede arealer + Natura 2000 områder, er det næste naturlige spørgsmål. Eller sagt på en anden måde: Hvad kommer den nuværende ordlyd til at betyde i praksis for de danske lystfiskere, hvis den vedtages?

– Jeg forventer mig det, som Kommissionen og de danske myndigheder hele tiden har udtrykt ønske om – nemlig at udpegningen og forvaltningen af disse områder skal ske i tæt dialog med alle dem, der har en interesse i området, og at forvaltningen skal være effektiv for at opfylde formålet med udpegningen, fortsætter hun. – Det er naturligvis fiskere, jægere og naturorganisationer, men også spejdere, vandrelaug osv – samt og ikke mindst de kommunale myndigheder og lodsejere, der skal inddrages. Jeg kan derfor ikke svare endeligt på, hvad eventuelle nye regler kommer til at betyde for lystfiskerne. Udkastet til vejledning er stadig i høring frem til den 15.juli, og forventes vedtaget her i efteråret. Derefter skal de danske myndigheder udpege områder og sikre den effektive forvaltning heraf. Selve udpegningen fra landenes side sker over de næste år, og der vil løbende blive evalueret på, om der mangler væsentlige områder eller biotoper i Europa, samt om der er en god sammenhæng mellem de beskyttede områder i Europa, slutter hun.

 

Et grønnere valg - Friluftsland

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This