verner-lederDebatten om et potentiel forbud mod levende agn fortsætter. Her giver Verner W. Hansen, formanden for DSF sit indspark til debatten, som også er lederen i næste nummer af Sportsfiskeren:

”For godt et år siden afgav Dyreetisk Råd en udtalelse om lystfiskeri. Udtalelsen indeholder en række anbefalinger til fødevareministeren, som blandt andet omfatter forbud mod Catch & Release, P&T fiskeri, levende agnfisk samt brug af kroge med modhager. Rådet anerkender i den forbindelse ganske vist den videnskabelige uenighed om, hvorvidt fisk kan føle smerte, men vælger at tvivlen skal komme fiskene til gode. Det er grundlaget for rådets anbefalinger.


I forbundet har vi valgt et andet udgangspunkt, nemlig at fisk er levende væsener, der skal behandles med respekt og ikke udsættes for unødige belastninger. De skal derfor enten hurtigt aflives eller skånsomt genudsættes. På det grundlag har vi sagligt og konstruktivt kunnet argumentere imod den stribe af forbud og vidtgående begrænsninger i lystfiskeriet, som Dyreetisk Råd har lagt op til – lige bortset fra forbuddet mod levende agnfisk. Brug af levende agnfisk udsætter netop fisk for en unødig belastning, idet der findes mange alternativer.

Fødevareministeren har nu meldt ud, at han som opfølgning på Dyreetisk Råds udtalelse vil forbyde levende agnfisk, men at han i øvrigt følger vores anbefalinger, så der ikke kommer forbud mod hverken C&R, P&T eller kroge med modhager. I stedet kommer der nogle generelle anbefalinger til, hvordan man behandler fiskene mest skånsomt. Det viser, at forbundets politiske arbejde faktisk har virket, og derfor har vi naturligvis også bakket ministerens udmelding op.

Ministerens udmelding om forbud mod levende agnfisk og ikke mindst forbundets accept af dette har medført en heftig kritik fra især sjællandske søfiskere. Det er forståeligt. Vi har stor respekt for, at der blandt lystfiskere er forskellige holdninger, som ikke altid er i overensstemmelse med forbundets. Men nu er det altså ikke forbundet, der har foreslået et forbud mod levende agnfisk. Det er en anbefaling fra Dyreetisk Råd. Så vi forstår godt, at det vil være en begrænsning i fangstmetoder, som mange søfiskere finder urimelig.

Men det er – trods alt – en begrænset regulering af en bestemt fangstmetode i forhold til de voldsomt omfattende begrænsninger, som Dyreetisk Råd har lagt op til. Rådets forslag om forbud mod C&R ville således have meget mere vidtgående og ødelæggende virkninger for store dele af det danske lystfiskeri, herunder først og fremmest fiskeriet efter søernes rov- og fredfisk. Det har vi fra forbundets side arbejdet ihærdigt for at forhindre, og det er netop lykkedes. Det er derfor ude af trit med de faktiske forhold, når en del af kritikken går på, at forbundet ikke varetager søfiskernes interesser.

Lige nu har vi en unik mulighed for at få gennemført en række forbedringer, der i høj grad vil skabe bedre vilkår for sø- og brakvandsfiskeriet, for eksempel stop for erhvervsfiskeri af gedder, aborrer, sandart, ørreder og laks, udfasning af redskabsfiskeri i søerne og en bæredygtig forvaltning af de sydsjællandske brakvandsrovfisk. I den situation burde alle lystfiskere stå sammen og bakke op om arbejdet for at få gennemført sådanne forbedringer i stedet for at bruge kræfter på indbyrdes stridigheder, der ikke er befordrende for at få skabt bedre vilkår for det danske lystfiskeri – tværtimod.

Thomas Søbirk har som passioneret sjællands geddefisker skrevet et rigtig godt indlæg om agnfisk-debatten, hvor han meget nuanceret belyser synspunkter og holdninger fra såvel søfiskernes som Danmarks Sportsfiskerforbunds side. Det er et fremragende udgangspunkt for, hvordan debatten kan føres på et sagligt og konstruktivt grundlag. Indlægget kan læses her her: Når vi alle taber.” – slutter Verner W. Hansen sin leder.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This