danFisk & Fri har netop haft et telefoninterview med Fødevareminister Dan Jørgensen, der med sine embedsmænd har kigget på de anbefalinger, der kom fra Dyreetisk Råd sidste år. – Jeg er fuldstændig uenig med Dyreetisk Råd i at lave indskrænkninger på P & T fiskeri samt Catch & Release, kommenterer Dan Jørgensen.

– Lystfiskeri er en god hobby, der skaber glæde og naturoplevelser for en masse mennesker – og her begge disse former for fiskeri noget, der set i et bredt perspektiv er godt for både samfundet og fiskebestandene.

– Når det er sagt, har vi valgt at foreslå et forbud fiskeri med levende agnfisk – hvilket sandsynligvis vil træde i kraft marts 2015, fortsætter Dan. Forslaget skal i høring, inden det vedtages, men der er meget, som tyder på, at det bliver vedtaget.

– Udvalget har desuden kigget på bulefiskeriet – og følger udviklingen nøje, idet vi gerne ser et øget fokus på, hvordan dette fiskeri kan bedrives med færre fejlkrogninger og mere skånsomme metoder helt generelt, slutter Dan Jørgensen.

Der vil således ikke komme nogen indskrænkninger på det traditionelle bulepirkefiskeri, som vi kender det i denne omgang – men det er måske ikke usandsynligt, at der på sigt kan komme begrænsninger i metoder mm, hvis ikke vi lystfiskere gør noget aktivt for at udvikle fiskeriet i den ønskede mere skånsomme retning.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This