Skjern Å

Skjern Å

Projektet SMOLTRACK viser udvandringen af smolt fra flere store vandløb i Nordirland, Irland, England, Spanien og Danmark. Dette giver en helt unik mulighed for at følge og sammenligne smoltvandringen i et stort område af laksens udbredelsesområde fra de sydligste bestande i Spanien over Danmark til Storbritannien.

Smoltene bliver fanget i fælder under vandringen nedstrøms i de store vandsystemer. Når smoltene er registreret, bliver data for de enkelte vandløb vist på grafer, som opdateres dagligt. På den måde kan forskere og andre få viden om, hvornår og hvor mange smolt der udvandrer fra vandløbene.

Graferne, som viser den daglige smoltudvandring, er vist i disse links:

River Skjern Å, Danmark

River Bush, Nordirland

River Erriff, Irland

River Ulla, Spanien

River Tea, Spanien

River Tamar, England

Fælderne fanger kun en andel af smoltene og at denne andel bliver løbende udregnet med henblik på at fastslå den samlede smoltudvandring. Fangttallene mellem fælderne kan således ikke sammenlignes direkte før undersøgelserne er afsluttede.

Her kan du få overblik over smoltudvandring fra andre danske vandløb fra de foregående år.

Af Kim AarestrupHenrik Baktoft og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This