12.1.11 – BÆREDYGTIGTFISKERI.DK er navnet på en ny, dansk interesseorganisation der ønsker at sætte fokus på et bæredygtigt fiskeri efter rovfisk for at forbedre fiskenes vilkår i søer og brakke vande samt styrke det rekreative fiskeri.

– Vi ønsker med Bæredygtigtfiskeri.dk at sætte fokus på bestandene af danske rovfisk, og hvordan disse bliver forvaltet. Der har i Danmark altid været et skævt forhold til rovdyr, og indtil videre er det lykkedes os at udrydde indtil flere arter her i landet. Bjørne og ulve er for længst forsvundet, men også blandt andet oddere, ræve og samtlige rovfugle har igennem tiden stået for skud, fordi de ikke passede ind i vores måde at leve på. I dag bliver der på flere fronter kæmpet for, at bevare/opnormere disse bestande, imens der stadig kører hetz imod vores største vandlevnede rovdyr, fortæller Ronnie Bull, der sammen med Morten Edvars har stiftet Bæredygtigtfiskeri.dk.

– Projektet er rettet mod alle arter af rovfisk i de danske vande. Ofte vil der nok blive fokuseret på gedden, da det oftest er den, der står for skud, når der skal ses ned på fiskearter. Og det er typisk også den, det går ud over, når der skal tyndes ud i bestande af rovfisk. Men det er vores klare holdning, at disse tiltag ville kunne gavne også aborre og sandart bestandene, og at det sågar ville kunne være til gavn for lakse- og ørredbestande ligeså. Hensigten med projektet er, at få politikernes, Dansk Sportsfisker Forbunds og de lokale fiskeforeningers øjne op for, at man med relativt små regelændringer og med minimal indsats vil kunne forbedre fiskeriet i de danske ferske og brakke vande markant. Når man ser på, hvor mange penge og mandetimer der årligt bliver brugt på at sikre et bare nogenlunde fiskeri i vores vandløb, så er dette småting ved siden af. Men af en eller anden årsag, så sker der bare ikke noget på området, fortsætter Ronnie Bull.

Organisationens hovedpunkter indbefatter blandt andet et stop for fritids- og erhvervsfiskeriet indlands i vore ferske og brakke vande, et stop for alle fiskekonkurrencer som kun har til formål at tynde ud i bestanden af rovfisk og indførelse af de såkaldte "fiskevinduer" (minimum og maksimum-mål) på rovfisk i alle vores ferske og brakke vande indlands.

– Udover disse punkter vil vi også forsøge at formidle budskabet af, hvor vigtigt det er at passe på vores bestande af fisk i søerne. Dette vil vi både tilstræbe at gøre på dansk, men også på fremmedsprog, så "fiske-turister" kan se formålet med at passe på bestandene, sådan at der er et formål med at komme tilbage, og nyde godt af fiskevandene senere, slutter Ronnie Bull.

Du kan læse meget mere om interesseorganisationen og hvad du kan gøre for at hjælpe på hjemmesiden www.bæredygtigtfiskeri.dk.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This