Signalkrebs har et lyst hvidt område på krebsekloens skal i bunden af klosaksen. Foto: www.fiskepleje.dk

Signalkrebs har et lyst hvidt område på krebsekloens skal i bunden af klosaksen. Foto: www.fiskepleje.dk

Året 2013 har sat rekord med antal nye fund af den invasive signalkrebs i vore søer og vandløb, skriver fiskepleje.dk i en pressemeddelelse.

I løbet af sommeren har DTU Aqua registreret forekomst af den invasive signalkrebs i 11 nye vandsystemer i Danmark, hvor krebsen ikke er set før. Flere af fundene er gjort i åer beliggende i Nordjylland og på Fyn. Disse to landsdele har hidtil været betragtet som fri for signalkrebs. Desuden er der observeret en øget udbredelse af signalkrebs i flere af de åer, hvor den tidligere er registreret. Også fundet af signalkrebs i en dam med afløb til Bagsværd Sø er alarmerende, da disse krebs via Bagsværd Sø potentielt har adgang til hele Mølleåsystemet inklusiv Furesøen.


Fundene er gjort dels i forbindelse med DTU Aquas undersøgelser af fiskebestanden i vore vandløb og dels via indberetninger fra borgere, der har observeret krebsene.

Udviklingen er stærkt bekymrende. På sigt indebærer den en reel risiko for, at vores hjemmehørende flodkrebs vil forsvinde fra sine naturlige levesteder i vore søer og åer. Den vil herefter kun kunne overleve i kunstigt skabte bestande i små lukkede søer og damme.

Undersøgelser har vist, at signalkrebs udkonkurrerer flodkrebs, hvor de lever sammen. Signalkrebs kan desuden bære på en svampesygdom, krebsepest, der ikke skader signalkrebsen, men som er dødelig for flodkrebs. Samlet udgør signalkrebs derfor en alvorlig trussel for flodkrebsen.

En række observationer peger desuden på en anden alvorlig udvikling. Fra flere fundsteder i vandløb berettes om meget høje tætheder af signalkrebs. Man kan derfor forvente, at signalkrebsenes påvirkning af deres omgivelser kan være betydelig og dermed ikke kun rammer flodkrebs. Eksempelvis blev en brink i et vandløb på Sydsjælland så undermineret af signalkrebsenes huller, at den skred sammen. Det kan medføre øget sandvandring. Gennemhullede brinker, der nærmest ligner en Schweitzerost, er fundet flere andre steder i landet.

På baggrund af denne udvikling anbefaler DTU Aqua, at der laves en national forvaltnings- eller handlingsplan for flodkrebsen. Det har man gjort i Sverige, hvor situationen for flodkrebsen er endnu mere alvorlig end hos os. I Sverige er der i dag kun flodkrebs på ca. 1.000 lokaliteter, mens der tidligere levede flodkrebs på over 30.000 lokaliteter.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This