– DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Brede Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 1995. I 1995 blev opgangen af laks beregnet til ca. 120 laks og i 2021 til ca. 868 laks. Sådan lyder det på DTU Aquas hjemmeside fiskepleje.dk: – I Brede Å i Sønderjylland har man over årene udsat 10.000-20.000 stk. ½-års laks om året, hvilket er betalt af fisketegnsmidler. Laksene er opdrættet på Danmarks Center for Vildlaks og sat ud i Brede Å-systemet af Brede Å Lystfiskerforening. Her er de opdrættede og udsatte laks ikke finneklippet, og derfor kan man ikke i denne undersøgelse skelne mellem naturligt producerede laks og laks, som stammer fra udsætninger, pointeres det.

– Igennem de senere år er der i Brede Å-systemet genskabt flere gyde- og opvækstområder i både hovedløb og tilløb. Seneste initiativ er, at der bliver genskabt brede og lavvandede strækninger i hovedløbet, hvor mange forskellige fiskearter, herunder også laksen, kan gyde på de udlagte gruspartier. På projektstækningen er Brede Å gjort op til 3 gange så bred i forhold til før projektet, fortæller DTU Aqua.

Du kan læse meget mere om laksene i Brede Å her.

 

Friluftsland

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This