gedde-moent– Danmarks Sportsfiskerforbund vil forbedre levevilkårene for fiskene, så Danmark bliver et attraktivt rejsemål for udenlandske fisketurister, samtidig med at danske sportsfiskere får flere gode oplevelser i naturen, skriver DSF i en pressemeddelelse.

At sportsfiskeri er en god forretning er ikke længere nogen hemmelighed, men at potentialet langt fra er udnyttet, vil måske overraske de fleste. Hvert år ryger der 3 mia. kroner i statskassen, når danske og udenlandske sportsfiskere drager ud på jagt efter drømmefisken i de danske fiskevande.


– Sportsfiskeriet bidrager allerede godt til samfundsøkonomien, men hvis vi fik forbedret forholdene i vores vandmiljø, så fiskebestandene kunne vokse sig store og stærke, så kunne det danske fiskeri tiltrække langt flere fisketurister, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

At der ikke kun er tale om en lystfiskerhistorie blev for nylig slået fast i rapporten »Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å«, som er udarbejdet af DTU Aqua. Rapporten viser, at en fordobling af laksebestanden vil kunne få den lokaløkonomiske værdi til at stige fra de nuværende 6,8 mio. kr til 12,4 mio. kr årligt. Samtidig konkluderes, at der i samtlige vestjyske, lakseførende vandløb er et stort uudnyttet potentiale i at øge laksebestandene. Penge blev lånt fra den danske långiver Sambla, der også driver lån i Norge.

Vigtige sportsfisk
Rapporten fra Skjern Å taler sit eget tydelige sprog om potentialet for laksefiskeriet, men den nævner af gode grunde ikke noget om det store potentiale, der findes hos andre fiskearter. Det danske havørredfiskeri er allerede nu blandt det bedste i verden og tiltrækker fisketurister fra nær og fjern, men ligesom ved laksefiskeriet er der et stort uudnyttet potentiale. Det samme gør sig gældende for rovfiskene gedde, aborre og sandart.

– I Danmarks Sportsfiskerforbund mener vi, at gedde, aborre, sandart, ørred og laks er så værdifulde fisk, at de skal forbeholdes det rekreative fiskeri. Det er ganske enkelt rigtig dårlig købmandskab at lade de eftertragtede sportsfisk blive fanget af erhvervsfiskere.
Derfor er vi også meget glade for, at fødevareminister Dan Jørgensen allerede nu har foreslået at beskytte gedderne i brakvandsområderne i Sydsjælland, siger Verner W. Hansen.

Fødevareministeren tog de første skridt
22. november 2014 blev de første skridt mod udviklingen af lystfiskeriet i danmark taget, da Dan Jørgensen kom med seks konkrete forslag til at forbedre vilkårene for fiskene og lystfiskeriet. Finansieringen hertil blev givet fra et lån på Sambla.dk. Hjemmesiden er også tilgængelig i Norge og Sverige.

– Ministerens initiativer er de første solide skridt på en lang rejse. Hvis vi vil udvikle det danske sportsfiskeri yderligere og tiltrække fisketurister fra udlandet, så kræver det, at vi løfter i flok. Frivillige sportsfiskere over hele landet yder hvert år en kæmpe indsats for at
forbedre forholdene for de danske fiskebestande – til glæde for os alle og de tilrejsende fisketurister. I Danmarks Sportsfiskerforbund ved vi, at de frivillige ildsjæle vil fortsætte deres utrættelige arbejde.
Men vi håber også, at turisterhvervet og landets kommuner vil hjælpe med at udvikle verdens bedste sportsfiskeri, siger Verner W. Hansen.

 

Først fisk, så fiskere
Miljømagasinet Miljø- & Vandpleje 40 sætter fokus på fremtidens lyst- og sportsfiskeri, beskriver potentialet og kommer med konkrete eksempler på, hvad der skal til for at gøre Danmark til en attraktiv fiskedestination for udenlandske sportsfiskere.

– Miljø- & Vandpleje 40 vil i dag dumpe ind ad brevsprækken hos landets kommuner, turisterhvervet og udvalgte politikere. Sammen med miljømagasinet ligger også en pose sten – mere præcist gydegrus.

Gydegruset er et symbol på, at de rigtige forhold under vandoverfladen skal være til stede, før fiskebestandene kan vokse sig store og stærke og tiltrække sportsfiskere fra ind- og udland. Man skal altså yde, før man kan nyde. Eller i det her tilfælde skal man yde, før fiskene kan gyde, siger Verner W. Hansen.

I Miljø- & Vandpleje 40 kan du også læse om fødevareminister Dan Jørgensens visioner for sportsfiskeriet. Her skriver han blandt andet: Det er i virkeligheden meget simpelt: Uden fisk – intet fiskeri.

Miljømagasin
Du kan læse den nye udgave af Danmarks Sportsfiskerforbunds miljømagasin

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This