Flere havørreder på Sydfyn. Og endnu mere omsætning inden for lystfiskerturismen. Det kan blive følgen af de undersøgelser, som finder sted i disse uger ved Trappebækken og Kobberbækken, hvor det undersøges, om der kan åbnes for vandløbet fra det sted, hvor de to løb løber sammen midt i Svendborg, og ud mod kysten.

– Vi har netop fået 257.000 kroner af Havørred Fyn, til at fra undersøgt hvilke muligheder der er for at åbne for udløbet af Trappebækken og Kobberbækken samt fjerne spærringer og dermed skabe passage for havørreden. Vandløbene er i forvejen nogle af de rigtig fine fiskevandløb i kommunen, men bare uden fisk. Hvis vi får åbnet for den sidste del af løbet, giver det kanongode gydemuligheder for havørreden – og det er der altså rigtig god mening i, fortæller Lene Strøm Pedersen fra Miljø og Teknik, Svendborg Kommune.

– Allerede nu er der godt 64.000 overnatninger om året på Fyn alene på grund af kystfiskeri efter havørred – og det tal dækker vel at mærke kun over de udenlandske turister. Kan vi øge den omsætning, betyder det vækst for hele kommunen, fortsætter Lene Strøm Pedersen.

Åbningen af et vandløb vil typisk indebære, at vandkapaciteten bliver større. Samtidig lægges vandløbet om, så de store fald undervejs udlignes ved at lave slyngninger undervejs. Det kan give en lille sidegevinst for nogle dele af Ørkildsgade og Nyborgvej, der vil kunne komme til at opleve mindre vandmasser ved kraftig regn.

– Vandet fra Trappebækken og Kobberbækken er en af årsagerne til vandmasserne i Ørkildsgade og på Nyborgvej, når der er skybrud. Åbningen af vandløbene vil dog ikke få indflydelse på de områder, hvor der også kommer vand fra havneområdet. Det er et andet og meget større projekt, som Havørred Fyn ikke kan give penge til, og som for øvrigt også ligger helt uden for deres regí, uddyber Lene Strøm Pedersen.

– Til gengæld kan åbningen komme til at betyde rigtig meget for udviklingen af byrummet på havnen. Et vandløb midt igennem fx et caféområde eller et rekreativt område står jo i høj kurs hos de fleste, slutter Lene Strøm Pedersen.

Forundersøgelserne koster 257.000 kroner og er bevilget af Havørred Fyn med støtte fra Living North Sea, der er et EU-projekt. Undersøgelserne bliver foretaget af Rambøll, der vil levere to forslag til, hvordan vandløbet kan åbnes, så det kommer til at passe i forhold til kloakledninger, elledninger, faldforhold, økonomi og lignende. Forslagene bliver offentliggjort inden sommerferien og efterfølgende vil Svendborg Kommune skulle tage stilling til, hvordan det konkrete projekt kan realiseres.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This