Det har gennem lang tid været tydeligt for lystfiskere, der anmeldte ulovligt rekreativt fiskeri, at der ofte ikke skete særlig meget i den anden ende hos fiskerikontrollørerne fra Fiskeristyrelsen – til stor frustration for lystfiskerne.

Fisk & Fri er den 21 januar kommet i besiddelse af en e-mail korrespondance, som du kan se på billedet ovenfor, hvor en af fiskerikontrollørerne i forbindelse med en anmeldelse af ulovligt fritidsfiskeri siger, at de har fået besked om SLET IKKE at rykke ud på anmeldelser af ulovligt rekreativt fiskeri – og at det har stået på længe. Her får du den præcise ordlyd af svaret, på anmeldelse af en fritidsfisker, der sætter ulovlige garn på Stevns fra bredden og 30-40 meter ud (se foto nedenfor)

”Hej XXXXXX, Mange tak for din anmeldelse. Vi kan desværre ikke gøre ret meget ved det, da vi ikke har fået lov at bruge resurser på rekreativ kontrol i en længere periode. Ledelsen prioriterer erhvervskontrol langt højere. Det er frustrerende for alle parter, og jeg ville ønske jeg kunne byde ind med noget. Jeg vil dog opfordre til, at I bliver ved med, at anmelde, så vi kan påvise problemet, og jeg håber naturligvis at vi får lov at sejle igen. Og så vil det her netværk af gode anmeldere være guld værd!”

Fiskeristyrelsen får hvert år en klækkelig sum penge for at udføre kontrol af netop det rekreative fiskeri, og det kan derfor undre, at fiskerikontrollørerne tilsyneladende har fået ordre på slet ikke at rykke ud på anmeldelser af ulovligt rekreativt fiskeri.

Hvad siger Fiskeristyrelsen?

Vicefiskeriinspektør Steen Nielsen fra den regionale fiskerikontrol i Ringsted sender følgende kommentar:

”Det er ikke korrekt, at Fiskeristyrelsen ikke rykker ud på anmeldelser af ulovligt rekreativt fiskeri og at dette har stået på længe. Vi beklager, hvis en af vores medarbejdere har givet udtryk for, at det forholder sig sådan.

Fiskeristyrelsen planlægger kontrollen med det rekreative fiskeri ud fra et risikoperspektiv med fokus på, hvor overtrædelser af lovgivningen forventes at optræde. Samtidig indgår kontrollen med det rekreative fiskeri i styrelsens prioritering af kontrolindsatsen med det samlede fiskeri, dvs. også kontrollen med det erhvervsmæssige fiskeri.

Der kan konstateres et generelt fald i kontrolaktiviteterne på det rekreative område i perioden fra 2018 til 2020. Kontrolaktiviteterne, herunder kontrollen med det rekreative fiskeri, har i 2020 været påvirket af restriktionerne i relation til Covid 19-smitteforbyggelse, særligt i forbindelse med nedlukning af offentlige arbejdspladser i 1. halvår af 2020. Herudover har en række nye opgaver i forhold til kontrollen med det erhvervsmæssige fiskeri haft betydning for den kapacitet, der har været til rådighed til kontrollen med det rekreative fiskeri.

Fiskeristyrelsen lever op til sin kontrolforpligtelse, når styrelsen løbende prioriterer de samlede kontrolopgaver – både i forhold til det erhvervsmæssige fiskeri og det rekreative fiskeri. Kontrollen tilrettelægges således at kræfterne koncentreres om de forpligtelser, styrelsen har i forhold til det erhvervsmæssige fiskeri og de EU-bindingerne, Danmark har på området, samtidig med, at styrelsen tilrettelægger en så effektiv kontrol med det rekreative fiskeri, som ressourcerne tillader.

Vi kan oplyse, at Fiskeristyrelsen i 2020 gennemførte 1580 kontroller af rekreativt fiskeri., slutter han.

Fisk & Fri undersøger sagen nærmere

For at få belyst sagen yderligere har vi stillet direktøren for Fiskeristyrelsen, Nanna Møller følgende spørgsmål:

1) Hvor længe har det stået på, at kontrol af rekreativt fiskeri tilsyneladende er nedprioriteret? 

2) Hvor mange penge har Fiskeristyrelsen i 2020 modtaget for at udføre kontrol med det rekreative fiskeri, som I ifølge jeres egen medarbejder tilsyneladende ikke rigtig kontrollerer for øjeblikket?

3) Ovenfor udtaler Fiskeristyrelsen, at I har haft 1580 kontroller i 2020. Hvor mange af disse har været almindelig kontrol af fisketegn – og hvor mange af disse har været sager, hvor I rent faktisk har rykket ud og kontrolleret ulovligt satte net – enten ved at I selv har opdaget dem eller ved, at det er blevet anmeldt?

4) Hvilken dato havde i den sidste kontrol af rekreativt fiskeri i hhv Ringsted afdelingen og landsdækkende?

5) Hvordan har antallet af kontroller fordelt sig på årets måneder fra januar 2020 og frem til nu?

6) Hvad er forklaringen på, at Fiskeristyrelsen tilsyneladende pt nedprioriterer brugen af ressourcer på kontrol af det rekreative fiskeri?

7) Hvad er planen fremadrettet?

Disse ting tager naturligvis lidt tid at besvare – og vi afventer derfor en mere detaljeret redegørelse fra Fiskeristyrelsen, som vi vil publicere på fiskogfri.dk så snart vi har den. For at få dokumenteret sagen til bunds har Fisk & Fri endvidere søgt aktindsigt i Fiskerikontrollens arbejde og regnskab for 2020.

 

Kystblink Harald Nyborg

 

Det var da denne fritidsfisker blev anmeldt for at sætte ulovlige garn ved Stevns, at en fiskerikontrollør meldte ud at Fiskeristyrelsen pt havde stoppet for kontrol med det rekreative fiskeri.

Det var da denne fritidsfisker blev anmeldt for at sætte ulovlige garn ved Stevns, at en fiskerikontrollør meldte ud, at Fiskeristyrelsen pt havde stoppet for kontrol med det rekreative fiskeri.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This