10.01.08 HANDLINGSPLANEN FOR FISKEPLEJE 2008 er nu på plads. Den er i høj grad med til at give bedre leve- og opvækstmuligheder for fiskene. Dermed skulle den også gerne være med til at give Danmarks lyst- og fritidsfiskere flere fisk på krogen og i nettet. Planen fastlægger hvad indtægterne fra salg af fisketegn skal anvendes til. Årets fiskepleje omfatter projekter til i alt 32 mio. kroner.

Formålet med fiskepleje er at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene. Handlingsplanen for Fiskepleje 2008 indeholder projekter om udsætning af fisk, vandløbsrestaurering og målrettede projekter, som skal fremme mulighederne for fiskeri og forbedre fiskenes gydeforhold og opvækstmuligheder. Planen indeholder mere traditionelle aktiviteter som f.eks. udsætning af ørred og laks for 13 mio. kroner til gavn for lystfiskere over hele landet.

Til aktiviteter, der fortrinsvis vedrører fisk og fiskerimuligheder i saltvand, er der afsat knap 7 mio. kroner, bl.a. til udsætning af ål, helt, pighvar og skrubbe. Handlingsplanen åbner også op for muligheden for at anvende ny teknologi til forskning. Et eksempel herpå er, at det er muligt at mærke havørreder og på den måde få ny viden om deres marine liv ved løbende at registrere saltholdighed, temperatur og dybde omkring den enkelte fisk. Et andet eksempel er, at radioteknologi giver mulighed for at få identificeret laksens gydeområder i bl.a. Skjern Å med større sikkerhed end hidtil, således at man mere målrettet kan sikre optimale forhold for gydefiskene og deres æg/yngel.

Fiskeriorganisationerne, der har rådgivet omkring Handlingsplanen for Fiskepleje 2008, er Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskerforening og Danmarks Fiskeriforening.

Læs hele handlingsplanen her: Handlingsplan for Fiskepleje 2008

Projekter – handlingsplan for Fiskepleje 2008

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This