Det nye Fishing Zealand projekt vil være til stor fordel for lystfisketurismen og lokal erhvervsvækst, men også for miljøet og lystfiskere. Projekt tager nu for alvor fat og første skridt er lanceringen af den nye hjemmeside www.fishingzealand.dk, samt en kortfilm om det facetterede projekt.

Fishing Zealand er en kompleks organisation, der består af tre forskellige kommuner, adskillige turistråd, Danmarks Sportsfiskerforbund, lokale virksomheder, foreninger og en masse frivillige lystfiskere. Bæredygtig Lystfiskeri er nøgleordet, og det handler først og fremmest om at forbedre naturen, vandmiljø og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne. Men det handler også om at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv og om at generere lokale indtægter i forbindelse med lystfisketurisme.

Fishing Zealand samarbejder med turistrådene og erhvervsrådene i de forskellige kommuner for at skabe flere besøgende lystfiskere og derved øget indtægt i regionerne – men fokus er altid på, at det foregår på en bæredygtig måde. Benyttelse af naturen går hånd i hånd med beskyttelse af naturen.

Lystfiskeri genererer rigtig store værdier for samfundet og lokalt erhvervsliv. Det fastslår rapporten “Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark”, som blev udgivet af Fødevareministeriet i 2010. I Danmark skønnes det, at der findes over 500.000 lystfiskere. Rapporten anslår det samlede årlige forbrug af lystfiskere til 2,85 mia. kr., hvoraf cirka en femtedel skyldes udenlandske fiskere, der besøger landet.

Men det hele kræver et godt vandmiljø og sunde fiskebestande. Medlemskommunerne, Danmarks Sportsfiskerforbund og de mange frivillige arbejder blandt andet aktivt for en bedre vandløbskvalitet med henblik på at forbedre gyde og opvækstbetingelser for ørred, gedde, aborre og øvrige fiskearter. Derudover arbejder Fishing Zealand aktivt på et socialt niveau ved at give unge og udsatte muligheder for at opleve fiskeglæde og livsbekræftende oplevelser i naturen.

– Med den nye hjemmeside slår vi for alvor fast, hvor mange forskellige aspekter og projekter Fishing Zealand rent faktisk arbejder med – og ikke mindst hvor store ambitioner vi har for fremtiden, forklarer Gordon P. Henriksen, projektleder og kommunikationsansvarlig i Fishing Zealand. Første store skridt er lanceringen af det nye website, men der er flere spændende initiativer på vej senere i projektet. Blandt andet skal en flersproget app guide lystfiskere til de bedste fiskepladser i de forskellige kommuner, og ud over de mange miljøprojekter vil flere store events sætte fokus på fiskeri i regionerne. På www.fishingzealand.dk er der også en blog med en masse spændende læsning, debatindlæg og små film. En lang række individer skriver og blogger om deres område, holdninger og andet højaktuelt stof. Fishing Zealand har også en facebook-side, hvor alle kan deltage i debatter og give deres mening til kende.

Danmarks Sportsfiskerforbund er initiativtagere til projektet, og på nuværende tidspunkt er det Odsherred, Roskilde og Vordingborg Kommune der deltager i projektet på kommunalt niveau.

– Vi er allerede i dialog med flere andre kommuner, der har vist stor interesse, og vi er bestemt åbne for at involvere flere i samarbejdet og udvikle projektet yderligere, udtaler Gordon P. Henriksen.

Den korte film på www.fishingzealand.dk er anbefalelsesværdig og præsenterer på fornemmeste vis de mange aspekter i projektet. I første omgang er websitet og filmen kun tilgængelige på dansk, men i løbet af oktober vil begge dele også være tilgængelige på både tysk og engelsk, hvormed Fishing Zealand kommer til at række langt ud over landets grænser.

Se mere om projektet på www.fishingzealand.dk og på facebook.com/FishingZealand

Filmen om Fishing Zealand kan ses på www.youtube.com og må meget gerne indlejres fra youtube på jeres websites.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This