Fishing Zealand har gennem årene været genstand for en del debat blandt de sjællandske lystfiskere, og flere formænd for de sjællandske foreninger deler ikke DSF´s entusiasme for FZ anno 2017. I forbindelse med vores artikel om Fishing Zealand i oktober-udgaven af Fisk & Fri, har vi derfor stillet en række kritiske spørgsmål til Paul Debois fra FZ og Verner W. Hansen, formand for DSF. Spørgsmål og svar vil blive bragt dagligt den næste uges tid. Her får du det tredje af spørgsmålene:

Læs baggrundsartiklen HER

FISK & FRI: I forbindelse med Sjællandsbekendtgørelsen, hvor FZ og DSF har været med ved forhandlingsbordet til forhøring, føler en række formænd for foreninger og sammenslutninger fx LF, Fiskeringen, Sjællands Småbådsklub og SU, at de ikke er taget med på råd om fx forslag om vinduesmål, baglimits og nye fredningszoner mm – på trods af, at DSF jo netop i lystfiskerstrategien har erklæret, at man skal lytte til de lokale foreninger.

FZ er ifølge FZ og DSF helt uafhængige: Så –

  1. a) Når FZ er uafhængig af DSF – bør FZ vel lytte mindst lige så meget – eller måske mere – til de organiserede sjællandske lystfiskere, der ikke er medlem af DSF og som faktisk udgør tre cirka gange så mange organiserede lystfiskere, som DSF har medlemmer på Sjælland?

 

  1. b) Hvis FZ kun arbejder for et godt fiskeri i de sjællandske kommuner, der rent faktisk har betalt til FZ – hvorfor har FZ så ikke rådført sig med de sjællandske organisationer, der ikke er lokalt forankret og således dækker hele Sjælland – eksempelvis LF, FR, SU og Sjællands Småbådsklub? En havørred fra fx Køge Å svømmer jo også ned til kysten ved Faxe Kommune, der lige er blevet medlem af FZ.
  • Fishing Zealand er ikke en interesseorganisation, der skal repræsentere de sjællandske lystfiskere, svarer de. – FZ er derimod et partnerskab mellem FZ-kommuner, DSF, lokale lyst- og sportsfiskerforeninger, et stort netværk af frivillige lystfiskere, der arbejder med fiskepleje og vandløbsindsatser, samt turistorganisationer og virksomheder. Partnerskabet arbejder i fælleskab for at realisere det værdigrundlag, partnerskabet hviler på, som du kan se ovenfor.

Det er således også i den rolle, at NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) har inddraget FZ sammen med en lang række andre parter i den indledende dialog og forhøring i forbindelse med den kommende revision af Sjællandsbekendtgørelserne. I den sammenhæng indgår de undersøgelser af status og udviklingspotentiale for de sjællandske havørredbestande, som Limno Consult har foretaget for FZ, som et væsentligt fagligt bidrag, der udgør grundlaget for FZ´s input til processen.

Samarbejde med foreninger samt frivillige lystfiskere, der arbejder med fiskepleje og vandløbsindsatser, indgår som en helt central del af partnerskabet omkring FZ. Det gælder uanset om de er medlemmer af DSF eller ej. Partnerskabet har i den sammenhæng naturligvis primært fokus på samarbejdet i de FZ-kommuner, der indgår i partnerskabet, og som afholder udgifterne til FZ.

I nogle sammenhænge har FZ dog også et samarbejde, der rækker ud over de deltagende kommuner, netop fordi det i forhold til fiskepleje og forbedring af naturgrundlaget giver mest mening. Det gælder eksempelvis samarbejdet med Sjællands Ørredsammenslutning, der arbejder med fiskepleje på hele Sjælland – samt Grusbanden, som tilsvarende arbejder med vandløbsrestaureringer på hele Sjælland, og som i øvrigt derfor er medfinansieret af DSF.

Tilsvarende rækker FZ´s havørredundersøgelser udover de deltagende kommuner.

Dertil kommer, at FZ via partnerskabets store netværk og deltagelse i en lang række møder og andre aktiviteter er i dialog med rigtig mange sjællandske lystfiskere, – herunder også en meget stor gruppe af lystfiskere, der ikke er organiserede i hverken foreninger eller i DSF. Deres holdninger og idéer er naturligvis også med til at påvirke udviklingen i FZ. Et eksempel er det initiativ, FZ nu har igangsat med henblik på at skabe bedre muligheder for at dyrke molefiskeri i de sjællandske havne, slutter de.

Hvad er din holdning til disse vigtige spørgsmål?  Tøv ikke med at give din mening til kende på Fisk & Fris facebook.

FZ og DSF har i forbindelse med, at disse spørgsmål og svar er lagt på nettet orienteret F&F om, at de ikke har ressourcer til at indgå i en længerevarende debat om FZ på diverse sociale medier. FZ og DSF henviser i stedet til, at der som led i evalueringen af Fishing Zealand vil blive afholdt et dialogmøde om FZ den 30. oktober 2017. Her vil repræsentanter fra alle sjællandske foreninger kunne deltage og give udtryk for deres synspunkter.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This