Fishing Zealand har gennem årene været genstand for en del debat blandt de sjællandske lystfiskere, og flere formænd for de sjællandske foreninger deler ikke DSF´s entusiasme for FZ anno 2017. I forbindelse med vores artikel om Fishing Zealand i oktober-udgaven af Fisk & Fri, har vi derfor stillet en række kritiske spørgsmål til Paul Debois fra FZ og Verner W. Hansen, formand for DSF. Spørgsmål og svar vil blive bragt dagligt den næste uges tid. Her får du det andet af spørgsmålene:

Læs forøvrigt baggrundsartiklen i sin helhed HER

 

FISK & FRI: En stor del af udgifterne i FZ er baseret på meget høje konsulent honorarer. Det er velkendt, at konsulentbistand ofte koster flere hundrede procent mere end den samme ydelse foretaget af en fastansat person med samme kvalifikationer. Nu hvor der er 13 kommuner i FZ – samt en stabil økonomi og arbejdsmængde, må der være rigtig mange penge at spare på at skære kraftigt ned for konsulentbistanden og fastansætte folk i stedet. På denne måde kunne man måske spare så mange penge, at man – uden at kommunerne skulle betale mere – ville kunne øge bevillingerne til fiskepleje med et par hundrede procent.

Hvad siger FZ´s sekretariatschef og bestyrelse til denne strategi – det gælder vel om at få flere fisk og mest muligt for pengene? 

Påstandene om, at en stor del af udgifterne til projektledelse, kommunikation, markedsføring, udvikling og sekretariatsopgaver mv. i FZ er baseret på meget høje konsulenthonorarer, og at der kan spares flere hundrede procent ved at ansætte medarbejdere i faste stillinger til at løse opgaverne, er helt uden hold i virkeligheden, svarer de. – Hvis det virkelig var tilfældet, havde FZ´s styregruppe naturligvis valgt en anden løsning.

Når styregruppen har valgt at få løst disse opgaver på honorarbasis i stedet for ved at ansætte medarbejdere i faste stillinger, så er det med baggrund i, at det har været en meget fleksibel løsning, ikke mindst i den rivende udviklingsfase, projektet har været inde i. Det har samtidig været en løsning, hvor projektet har fået rigtig meget værdi for pengene. Og så har det altså ikke været en dyrere løsning, end det ville have været at ansætte medarbejdere i faste stillinger. Til sammenligning kan der eksempelvis henvises til, at FZ udgifter til løsning af disse opgave er på omtrent samme niveau som udgifterne til løsningen af de tilsvarende opgaver i Havørred Fyn, slutter de.

Hvad er din holdning til disse vigtige spørgsmål?  Tøv ikke med at give din mening til kende på Fisk & Fris facebook.

FZ og DSF har i forbindelse med, at disse spørgsmål og svar er lagt på nettet orienteret Fisk & Fri om, at de ikke har ressourcer til at indgå i en længerevarende debat om FZ på diverse sociale medier. FZ og DSF henviser i stedet til, at der som led i evalueringen af Fishing Zealand vil blive afholdt et dialogmøde om FZ den 30. oktober 2017. Her vil repræsentanter fra alle sjællandske foreninger kunne deltage og give udtryk for deres synspunkter.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This