fz

Det er nu tid for den tredje Fishing Zealand-konference – denne gang med et internationalt snit. Fishing Zealand er en del af EU-projektet CATCH, og flere partnere fra bl.a. Tyskland, Polen og Litauen vil deltage i konferencen i år.

Konferencen, som er gratis, finder sted d. 22. november kl. 9.00-17.00 på Sonnerupgaard Gods i Lejre kommune. Gordon P. Henriksen fra Fishing Zealand skriver følgende om konferencen:

På konferencen vil vi fokusere på kerneværdierne i Fishing Zealand, bæredygtigt lystfiskeri og samspillet mellem benyttelse og beskyttelse af naturen. Med andre ord bæredygtig udvikling, der gavner det lokale erhvervsliv, den store frivillige indsats, der lægges i projektet samt naturbeskyttelse både over og under vandet, som Fishing Zealand er involveret i. Og endelig den sociale indsats over for børn og unge.

Nøjagtigt som de foregående år, ønsker vi, at så mange som muligt vil dukke op, så vi sammen kan udvikle Fishing Zealand som helhed såvel som en masse enkeltstående aktiviteter og tiltag. Konferencen er en oplagt mulighed for lystfiskere, frivillige, politikere, kommunalt ansatte, virksomheder, fiskeguider og mange andre at mødes, skabe netværk og udvikle ideer sammen. Fra de tidligere konferenser ved vi, at der denne dag bliver skabt masser af nye samarbejder og netværk. Netop samarbejder, er det, der er kernen og styrken i Fishing Zealand – og denne gang får det som sagt en international dimension.

Der er fortsat stort udviklingspotentiale inden for vandpleje, lystfiskeriet og lystfiskerturismen på Sjælland, og der sigtes derfor mod at give deltagerne øget viden om Fishing Zealand-projektets arbejdsområder og målsætninger samt forsyne dem med en masse kommunikations- og markedsføringsværktøjer, der kan gøre dem til vigtige medspillere i det fortsatte udviklingsarbejde.

Hvad byder dagen på?

Dagen vil bestå af tre oplæg i plenum, en paneldebat samt to workshop-runder, som skal ruste turistråd, politikere, embedsfolk, offentlige ansatte, virksomheder, lystfiskere generelt og andre interessenter til at være med i videreudvikling af bæredygtigt lystfiskeri i de kommende år. De enkelte oplæg vil bl.a. bidrage til at skabe en mere fyldestgørende forståelse af lystfiskere som målgruppe, betydningen af miljøindsatser, lystfiskeri som socialt middel til aktivering af børn og unge og udsatte samt lystfiskerturisme som en vigtig socioøkonomisk platform og indtægtskilde for lokale erhvervsdrivende.

I de forskellige workshops vil der være lejlighed til at debattere de udfordringer, der skal tackles i de kommende år, samt til at brainstorme over nye tiltag og udviklingsperspektiver.

Læs mere om arrangementet på www.fishingzealand.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This