fz-kDen 16. november i Tisvilde, sætter Fishing Zealand endnu engang fokus på bæredygtigt lystfiskerturisme, vandløbspleje med frivillige og den sociale indsats over for børn og unge. Det er gratis at deltage og er åben for alle interesserede. Der er dog et maksimum på 120 tilmeldte.

– Planen er at samle eksisterende og potentielle samarbejdspartnere, så vi sammen kan udvikle Fishing Zealand som helhed såvel som en masse enkeltstående aktiviteter og tiltag, skriver Fishing Zealand i deres pressemeddelelse. Dagen er en oplagt mulighed for lystfiskere, frivillige, politikere, kommunalansatte, virksomheder, guider og mange andre at mødes, skabe netværk og udvikle sammen. Et af de væsentligste aspekter, som deltagerne roste sidste år, er de netværk, der skabes på tværs. Disse samarbejder er det, der i høj grad kendetegner Fishing Zealands projekter, og de vil igen få høj fokus på konferencen.

Dagen vil bestå af tre oplæg i plenum samt to workshop-runder, som skal ruste turistråd, politikere, offentlig ansatte, virksomheder, lystfiskere generelt og andre interessenter til at være med i videreudvikling af bæredygtigt lystfiskeri i de kommende år.

Plenum
• Fishing Zealand – Hvad har vi opnået og hvad vil vi gerne opnå? v/Gordon P. Henriksen, projektleder Fishing Zealand
• Danmarks Sportsfiskerforbunds visioner for bæredygtigt lystfiskeri v/Verner W. Hansen, formand DSF
• Fremtidens havørredfiskeri på Sjælland v/ Kaare Manniche Ebert, Fiskebiolog DSF
Workshops
• Fishing Zealand-guiderne – hvad kan vi bidrage med? v/Claus Eklundh og Niels Lagergaard
• Online fangstjournaler – et værktøj til bæredygtig fiskeriforvaltning v/ Christian Skov
• Vandløbsrestaurering og den frivillige indsats v/ Rune Hylby, Peter Henriksen og Kurt Jørgensen
• RUC – Den Grønne Gruppe – forskere og virksomheder samarbejder om bæredygtig turisme v/ Anne Cecilie
• Geddefabrikker – Potentialet i yngle- og opvækstområder i det sydsjællandske brakvand.
• v/Jimmi Spur Olsen og Mads L. Jyde
• Fishing Zealand – En stor succeshistorie for Møn v/ Annette Tenberg og Ole Eskling
• Fokus på familierne – Lystfiskeri og folkesundhed v/Martin Hedegaard

Speed-Networking og middag
Efter konferencens ordinære program er slut, kan deltagere, der er interesserede i at networke og videreudvikle fælles projekter, melde sig pa? til et aftenarrangement. Programmet besta?r af en middag og en speed-networking session (ala speed-dating), hvor der er mulighed for at stifte masser af bekendtskaber og drøfte potentielle samarbejdsmuligheder. Denne del af konferencen er med deltagerbetaling.

Tilmelding foregår på www.fishtrip.dk/fishingzealandkonference, hvor man blandt andet også kan se det fulde program.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This