logoFor cirka et år siden blev Fishing Zealand-projektet lanceret offentligt, og der er sket rigtig meget angående bæredygtigt lystfiskeri siden. Og der skal ske meget mere i fremtiden. I den anledning inviterer Fishing Zealand til en konference på Frederiksminde Hotel i Præstø den 12. november.

Konferencen vil fokusere på Fishing Zealands tre primære indsatsområder:

  • Bæredygtig lystfisketurisme
  • Vandløbspleje og samarbejde med de frivillige
  • Den sociale indsats overfor børn og unge

Fishing Zealand inviterer til en konference på Frederiksminde Hotel i Præstø den 12. november om bæredygtigt lystfiskeri og Fishing Zealands indsats i det sjællandske. Foto: fishingzealand.dk

Fishing Zealand inviterer til en konference på Frederiksminde Hotel i Præstø den 12. november om bæredygtigt lystfiskeri og Fishing Zealands indsats i det sjællandske. Foto: fishingzealand.dk

Dagen vil bestå af en række foredrag og workshops, som skal ruste turistråd, politikere, offentlig ansatte, virksomheder og lystfiskere generelt og andre interessenter til at være en øget del af udviklingen af bæredygtigt lystfiskeri i de kommende år. De enkelte indslag skal blandt andet bidrage til en mere fyldestgørende forståelse af lystfiskere som målgruppe, lystfiskeri som socialt middel til aktivering af børn, unge og udsatte samt lystfisketurisme som en vigtig socioøkonomisk platform.

Konferencen er en anerkendelse af, at der fortsat er masser af udviklingspotentiale i forhold til lystfiskeriet og lystfiskerturismen på Sjælland, og der sigtes derfor imod at bibringe deltagerne en god grundforståelse for Fishing Zealand-projektets forudsætninger og målsætning samt forsyne dem med en masse kommunikations- og markedsføringsmæssige værktøjer, der kan gøre deltagerne til vigtige medspillere i det fortsatte udviklingsarbejde.

Repræsentanter fra Red Barnet og ØrredPatruljen fokuserer på mulighederne for at udbrede lystfiskeri til børn og unge og den værdi, som aktiviteter i naturen kan have.

Vi sætter også fokus på bredt samarbejde, den frivillige indsats, og hvordan lystfiskere kan få øget politisk og indflydelse på deres lokale miljø og vande.

Læs mere om konferencen på Fishing Zealands hjemmeside.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This