Skjern Å er et af de områder der skal til at være nationalpark. MILJØ MINISTER Troels Lund Poulsen har den 17. januar 2008 udvalgt Mols Bjerge, Skjern Å, Vadehavet og Kongernes Nordsjælland som nationalparker.

Det er sket efter et møde med forligspartierne bag aftalen om nationalparker, som tæller alle Folketingets partier på nær Enhedslisten. Med valget af Thy som Danmarks første nationalpark i juni 2007, er Danmark dermed på vej mod at få fem nationalparker.

De fire nye nationalparker igangsættes trinvist, således at oprettelsen af Mols Bjerge igangsættes forår 2008, Skjern Å i efteråret 2008, Vadehavet i foråret 2009 og Kongernes Nordsjælland i efteråret 2009. Forligspartierne tager endelig stilling til igangsættelsen af Kongernes Nordsjælland i december 2008.

Det bliver spændende at følge med i hvilen betydening dette vil have for fiskeriet.

Læs mere om de danske nationalparker på www.skovognatur.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This