Henning Trier med smuk havørred. Læs hvordan du undgår at miste fisk på kystfluen i oktober nummeret af Fisk & Fri.

HAVØRRED FISKERIET kører nu fint en hel del steder på Sjælland. Vi har netop fået flere meldinger fra Vestsjælland, hvor der mange steder er en del mindre blankfisk. En af dem, der har været ude, er Henning Trier, som var ude at lufte fluestangen den sidste dag i september.

– Jeg lagde ud med 6 kontakter og 6 landede fisk på Grå Frede fisket som releaseflue med en str. 16 trekrog, fortæller den erfarne havørredfisker, der har flere tusinde af kystørred på samvittigheden. – Fiskene var dog meget forsigtige og fouragerede tydeligvis på meget små fødeemner, så jeg valgte derfor at sætte en noget mindre Kobberbasse bundet på en almindelig str. 8 enkeltkrog på forfanget. Jeg havde dog ingen release-modificerede Kobberbasser med – så det blev uden release-takel. Det gav atter 6 kontakter, men kun 3 landede fisk, fortsætter Henning, der netop har rundet de 200 havørreder på releasetakler – og stadig har en landingsfrekvens på over 90% af samtlige kontakter.

– Scenariet med at miste omtrent halvdelen af sine kontakter på kystfluen (eller gennemløbsblinket) er reglen snarere end undtagelsen – og tilsvarende er det at fange cirka dobbelt så meget på release-taklet helt normalt, fordi du ikke mister tilnærmelsesvis lige så mange fisk, slutter Henning. Hvorfor kan du læse i Fisk & Fri 7/2011 – og I oktoberudgaven af Fisk & Fri, der netop er kommet på gaden, kan du læse, hvordan du løser problemet ved at montere din kystflue med et releasetakel – og en lille bitte str 16-18 trekrog.

Læs mere om Fisk & Fri 8/2011 her.

Du kan læse mere om, hvordan du booster effektiviteten af kystfluen med L-rigs her samt om releasetakler til kystblink her.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This