Helsingør Kommune melder sig ud af Fishing Zealand. Der er simpelthen for lidt værdi for pengene. Det skriver Frederiksborg Amts Avis, der har kigget referatet fra seneste møde i kultur- og turismeudvalget igennem.

Ved det møde, blev det enstemmigt besluttet, at man fra 2018 melder sig ud, og dermed standser det årlige bidrag til Fishing Zealand på 150.000 kroner.

Selv om lystfiskerturismen fylder en del i Helsingør, hvor der blandt andet findes en større flåde af lystfiskerskibe, så har Helsingør Kommune fået for lidt ud af medlemskabet af organisationen Fishing Zealand, som har 13 sjællandske kommuner som medlemmer, lyder konklusionen fra udvalget.

Ydermere kan man i referatet læse, at det var forvaltningen i Center for Kultur, Turisme, Idræt og Medborgerskab der vurderede, at kommunens deltagelse i Fishing Zealand ganske vist gav små resultater, men altså ikke i en størrelsesorden der kan retfærdiggøre kontingentet på 150.000 kroner.

Organisationen halter

Ifølge sn.dk (Sjællandske Medier) kritiseres Fishing Zealand blandt andet for en rodet organisation, hvor der specifikt peges på:

  • At den ikke har været i stand til at betjene de stadig flere medlemskommuner.
  • Projektlederen været sygemeldt det meste af året
  • Aktivitets-koordinatoren har sagt op (2016)
  • Fiskedysten – et stort anlagt arrangement der skulle have været afholdt i Helsingør – blev aflyst.

Endvidere skriver sn.dk, at der: -Ifølge forvaltningen har været kritik fra det lokale lystfiskererhverv af, at en påfaldende stor del af organisationens indsatser og arrangementer fandt sted i Lejre eller Holbæk kommuner, som er området den tidligere arrangementskoordinator kom fra.

Det understreges dog fra forvaltningens side, at Fishing Zealand ide om en satsning på bæredygtig lystfiskerturisme var god, men at de som organisation ikke formåede at løfte opgaven

For fremtiden opfordrer forvaltningen til, at man i stedet styrker samarbejdet på området med Gribskov og Halsnæs kommuner omkring lystfiskerturismen.

Der er også sket en besparelse på turistpuljerne ved det seneste budgetforlig, slutter sn.dk

Kilde: Frederiksborg Amts Avis og sn.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This