Karup Å byder på et fantastisk havørredfiskeri, som forstyrres af fiskeædende sæler. Det vil Karup Å Sammenslutningen nu prøve at gøre noget ved.

HAVØRREDERNE i Karup Å har længe været plaget af sæler på fourageringstogt. Sælerne trækker med de gydende havørreder langt op i åen, og det er KÅS naturligvis ikke tilfreds med. Derfor arbejder de på at finde en metode til at løse problemet. En af metoderne foreningen i øjeblikket ser på, er at opsætte en akustisk skræmmer ved mundingen. Skræmmeren udsender en højfrekvent lyd, som sæler ikke bryder sig om.

Den anvendes i dag ved havdambrug i Norge og Sverige, men opsætningen skal naturligvis godkendes af myndighederne og afprøves under danske forhold, inden den kan tages i brug. For at kunne dokumentere omfanget har KÅS besluttet at registrere sælobservationerne, og beder derfor lystfiskerne om at hjælpe med denne dokumentation. Læs mere om KÅS her.

Se det seneste abonnementtilbud på en Scierra Softshell her.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This