garn

Ny årsrapport fra Landbrug- og Fiskeristyrelsen viser, at fiskerne bliver bedre og bedre til at overholde reglerne indenfor en række områder. Men opgørelsen viser også, at der er indikationer på overtrædelser af landingsforpligtelsen.

Kontrol af fiskerierhvervet viser igen i år, at fiskerne bliver bedre og bedre til at overholde mange af de forskellige regler, der findes på området. Det samlede antal overtrædelser faldt en del i forhold til 2015, og der blev ikke konstateret nogen af de alvorlige overtrædelser, som i sidste ende kan føre til suspension eller inddragelse af fiskerilicens. Også fiskernes egne oplysninger fra logbøger, satellitsendere, afregninger m.v., som systematisk kontrolleres, viser, at flere fiskere følger reglerne.

Det vækker glæde i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der har sat øget fokus på at anvende indrapporteret data til at give bedre vejledning til den enkelte fisker.

– Vi er meget tilfredse med at se, at vores indsats med målrettet vejledning, dialog og kontrol over for især de fiskere, der tidligere har haft vanskeligt ved at følge reglerne, viser sig at have effekt. Vi ser helt tydeligt, at fiskerne er blevet bedre til at følge reglerne på en række områder, siger Mik Jensen, fiskerikontrolchef i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Læs hele fiskerikontrollens årsrapport her

Udfordringer med at overholde landingsforpligtelse
På de områder, hvor de fleste overtrædelser af reglerne blev konstateret, er der tale om formelle overtrædelser af rapporteringsforpligtigelser. Også her er der dog tale om færre overtrædelser end i foregående år.

Derudover har en særlig opgave for fiskerikontrollørerne i 2016 været at vejlede fiskerne om de nye regler i relation til landingsforpligtelsen.

– Desværre ser vi indikationer på, at nogle fiskere ikke efterlever reglerne om at ilandbringe al fanget fisk. For eksempel ser det ud til, at der smides fisk ud, når vi sammenligner mængden af undermålsfisk ved kontrol til søs med mængden af undermålsfisk, der bringes i land, når ikke der er gennemført kontrol, siger Mik Jensen.

Fiskerikontrollørerne kontrollerede ca. 2.800 landinger i de danske havne og ca. 560 gange blev fiskefartøjer kontrolleret til søs under fiskeri.

Flere lyst- og sportsfiskere overholder reglerne
Inden for det rekreative fiskeri ser det også ud til at reglerne bliver overholdt i større grad. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen konstaterede færre ulovlige fritidsfiskerredskaber i 2016 end året før og kontrollerede stort set det samme antal redskaber. Ud af cirka 6.300 kontrollerede fritidsfiskerredskaber blev cirka 1.600 redskaber blev taget i bevaring – langt de fleste fordi de manglede oplysninger om ejerforhold.

– Der er fortsat fritidsfiskere, som ikke mærker deres redskaber og derfor heller ikke oplyser, om ejeren har købt fisketegn. Betaling af fiskeplejebidrag er en forudsætning for at måtte udøve fritidsfiskeri, og bidraget er vigtigt i forhold til fiskebestandenes pleje, siger Mik Jensen fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This