DSF har netop indsendt et godt og yderst velgennemarbejdet høringssvar til Vandområdeplanerne 2021-27, der – hvis alt går vel – gerne skulle blive drejebogen for, hvordan vi når ”god økologisk tilstand” i vores vande inden 2027. Det er varslet fra EU, at der ikke kommer flere udsættelser på tidsfristen, og det kan derfor blive dyrt for Danmark fortsat at sove i timen.

DSF giver berettiget Vandområdeplanerne 2021-27 en skarp kritik med på vejen. – Overordnet set er problemet, at der mangler tilstrækkelig viden om tilstanden i vores vandmiljø, det gælder særligt de vandløb og søer, der er en del af vandområdeplanerne. Dertil kommer, at der ikke er planlagt tilstrækkeligt med indsatser til at rette op på den dårlige tilstand – selv de steder, hvor man har viden om, at der er et klart behov, pointerer Lars Brinch Thygesen på DSFs hjemmeside.

I høringsvaret har DSF blandt andet lavet en kompetent, detaljeret opgørelse og prioritering af, hvilke steder der hurtigst muligt bør fjernes spærringer for at få størst og hurtigst effekt af tiltagene.

På Fisk & Fri har vi i lang tid skrevet om, hvordan erhvervsfiskeriets negative effekt på både fiskeindex og vandkvalitet – vil gøre det sværere at komme i mål med målsætningerne om god økologisk tilstand jfr. EU’s Vandrammedirektiver. Danmark er forpligtet til at leve op til EU’s Vandrammedirektiver inden 2027, og Fisk & Fri har derfor de sidste par år opfordret DSF til at bruge netop dette stærke argument til at få lukket erhvervsfiskeriet på søerne. Nu har DSF omsider taget denne argumentation til sig – og brugt den i høringssvaret. Så mangler vi bare, at DSF også vælger at bruge samme stærke argumentation over for Naturstyrelsen, som er dem, der i praksis lokalt giver tilladelser til erhvervsfiskeri på statsejede søer – eksempelvis Arresø.

Det underer dog at DSF ikke har forholdt sig til de forestående biomanipulationer af diverse søer på samme måde som man detaljeret har forholdt sig til mere eller mindre samtlige vandløb i hele landet. Det vender vi tilbage til. Overordnet set er det dog på mange områder et godt høringsvar inden for de områder, hvor man har gået i dybden.

Godt gået DSF! Du kan læse hele DSFs høringssvar til Vandområdeplanerne 2021-27 her.

 

Forshaga Akademin

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This