bjarne-lehne

Bjarne Lehne er formand for Danmarks Småbådsklub. Hans kommentar til forbuddet er: – Jeg tilslutter mig 100 %, at vi skal efterleve etiske og moralske regler, men at forbyde anvendelse af levende agn er ude i hampen. Jeg er bange for, at vi stopper de unge i at udøve det rekreative fiskeri med forbud som det omtalte. Derfor kan jeg kun opfordre Danmarks Sportsfiskerforbund og deres cirka 15 000 medlemmer til at ændre deres holdning og stå sammen med resten af Danmarks lystfiskerskare.

Danmarks Sportsfiskerforbund har accepteret et forslag om forbud mod levende agn fra fødevareminister Dan Jørgensen – uden at tjekke baglandet. Men hvad mener lystfiskerne og foreningerne egentlig? Fisk & Fri har foretaget en undersøgelse, som viser, at foreninger, der i alt repræsenterer over 15.000 lystfiskere slet ikke bakker op om DSF – og 73-90 % af de tilfældige lystfiskere vi har spurgt, er også imod et forbud mod levende agn.

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND, formanden Verner Hansen og alle de mange frivillige omkring DSF gør et fantastisk og beundringsværdigt arbejde for at forbedre de danske fiskebestande – samt forholdene for de danske lystfiskere. Men når det er sagt, så er der heller ingen tvivl om, at DSF´s håndtering af det potentielle forbud mod levende agn har givet godt røre i andedammen.

TALER DSF LYSTFISKERNES SAG? Mange af landets foreninger – og i særdeleshed de sjællandske – er rasende over, at DSF kommer med en sådan udmelding uden at tage emnet op til debat.

– Jeg mener ikke det er relevant at spørge foreningerne, da vi i bestyrelsen jo netop er valgt til at træffe den slags beslutninger, fortæller Verner Hansen til Fisk & Fri, da vi spørger ind til sagen. – Jeg mener det er useriøst at forplumre diskussionen med sætte tal på hvor mange, der ikke bakker om et forbud, kommenterer han yderligere. Men i demokratiets navn har vi i november udgaven af Fisk & Fri, som lige er kommet på gaden, alligevel vovet pelsen…


[poll id=”2″]

Vi ringede derfor ud til en lang række foreninger – med særligt fokus på dem som forbuddet vedrører – nemlig foreninger med særlige interesser i predator- og bådfiskeri. Resultatet taler for sig selv: Foreninger, der i alt repræsenter over 15.000 lystfiskere bakker slet ikke op om forbuddet – og en del af disse er med i DSF. I førstnævnte tal er korrigeret for overlap mellem foreninger og sammenslutninger, men ikke individuelle overlap. Måske er det réelle tal derfor måske ”blot” 14-15.000, men pointen, er krystalklar: DSF har ikke det der minder om opbakning fra de grupper af lystfiskere, der i praksis vil være berørt af et eventuelt forbud. Flere bestyrelse har meldt ud, at de ikke er enige, og nogle debatterer, hvorvidt foreningen skal trække sig ud af DSF på baggrund af denne sag.

Blandt de sammenslutninger og foreninger, der ikke bakker op om forbuddet er: Fiskeringen, SU, Danmarks Havfiskerforbund, Tuna Clubben, LF, Dansk Småbådsklub, Sorø LF, Høng, Hillerød, Slagelse, Korsør, Silkeborg, Køge, Værløse, Egedal, Pike 85, NS48, Helsingør, Kalundborg, Fisketur.dk, LF 1940, Ringsted, Neptun, Helsinge, Nærum, Kattinge og Hørsholm

FOR AT TJEKKE, hvorvidt der var samme trend blandt helt almindelige tilfældige lystfiskere i hele landet, lagde vi spørgeskemaer ud i en række jyske, fynske og sjællandske grejbutikker og fik på et par dage 533 svar: Resultatet var, at 92 % ikke gik ind for et forbud mod levende agn, mens 8 % synes, det var i orden og 2 % satte kryds i ”ved ikke”. Dette supplerede vi med et spørgeskema på www.fiskogfri.dk, hvor der d. 28/10 var 1188 svar med 73 % imod forbud og 25 % imod samt 2 % ved ikke. Fiskeavisen har lavet en lignende analyse, der d. 28/10 viste 292 svar med 86 % imod et forbud og 14 % for. Alle disse tal peger entydigt samme vej – og der er ingen tvivl om, at dette må være et vink med en vognstang til DSF´s bestyrelse: De danske lystfiskere bakker ikke op om DSF i denne sag.

Du kan læse meget mere om debatten for/imod levende agn i november udgaven af Fisk & Fri, her på www.fiskogfri.dk samt på Fisk & Fris facebook side.

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This