Fishing Zealand har gennem årene været genstand for en del debat blandt de sjællandske lystfiskere, og flere formænd for de sjællandske foreninger deler ikke DSF´s entusiasme for FZ anno 2017. I forbindelse med vores artikel om Fishing Zealand i oktober-udgaven af Fisk & Fri, har vi derfor stillet en række kritiske spørgsmål til Paul Debois fra FZ og Verner W. Hansen, formand for DSF. Spørgsmål og svar vil blive bragt dagligt den næste uges tid, og her kan du kan læse baggrundsartiklen i sin helhed.

Her får du det sjette af spørgsmålene:

Fisk & Fri: Værdien af lystfiskeri kan gøres op på mange måder. ”Glæden ved lystfiskeri” består for mange i a) at fange godt med fisk – og b) selve naturoplevelsen ved at fiske et fredfyldt sted, der ikke er overrendt. Det samme antal fisk, delt mellem mange flere lystfiskere kan derfor betyde, at man kommer til at gå på kompromis med både a) og b).

  • Såfremt turist-PR kommer frem for fiskepleje, som det på nuværende tidspunkt lader til at være tilfældet hos FZ, kan FZ/DSF så garantere, at FZ-projektet ikke på sigt vil byde på forringelser for de sjællandske lystfiskere på både punkt a) og b), spørger Michael Boysen, formanden for lystfiskersammenslutningen SU?

Spørgsmålet bygger på helt forfejlede forudsætninger i forhold til, hvad FZ handler om, og hvordan indsatserne i FZ er prioriteret, svarer de. – Som det fremgår ovenfor, så indgår fiskepleje, forbedring af naturgrundlaget for store vilde fiskebestande og en bæredygtig forvaltning af fiskebestandene netop som helt centrale dele af FZ´s værdigrundlag og aktiviteter – samt er et meget afgørende grundlag for udvikling af såvel lystfiskeriet som lystfiskerturisme. Der er derfor ikke belæg for, at FZ vil medføre forringelser for de sjællandske lystfiskere, – hverken med hensyn til at fange fisk eller med hensyn til naturoplevelser. Tværtimod, slutter de.

Hvad er din holdning til disse vigtige spørgsmål?  Tøv ikke med at give din mening til kende på Fisk & Fris facebook.

FZ og DSF har i forbindelse med, at disse spørgsmål og svar er lagt på nettet orienteret F&F om, at de ikke har ressourcer til at indgå i en længerevarende debat om FZ på diverse sociale medier. FZ og DSF henviser i stedet til, at der som led i evalueringen af Fishing Zealand vil blive afholdt et dialogmøde om FZ den 30. oktober 2017. Her vil repræsentanter fra alle sjællandske foreninger kunne deltage og give udtryk for deres synspunkter.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This