I mange danske åer åbner fiskeriet efter ørred i morgen, så det er om at være klar til den store dag.

Fiskeriet er især koncentreret omkring de nedre dele af åerne, hvor der kan være mange mindre blankfisk, der står i åen for at minimere deres energiforbrug i det kolde vand. Her er slipper de for saltet i vandet, hvorved de skal bruge mindre energi på at osmoregulere. Disse mindre og ofte ikke kønsmodne blankfisk kaldes grønlændere.

Som medefisker er der gode muligheder – det kan enten være en regnorm under et drivende flåd – eller et paternostertakel med en 1 meter lang tafs, der kastes ud og bumpes nedefter med strømmen. For at få den rette bevægelse i agnen samt en god afsøgningseffektivitet, er det vigtigt at bruge så let et lod som muligt. Optimalt set kan du akkurat holde bunden, samtidig med, at taklet hele tiden bumper langsomt nedstrøms, så du for afsøgt noget vand.

Vær altid lynhurtig med modhugget, så fiskene ikke kroges for dybt. Dette er især vigtigt, når der er mange fisk under mindstemålet på 40 cm. Er der mange små, er det en god ide at bruge en større cirkelkrog til dette fiskeri – fx str 1.

Med spinnegrejet er det ofte mindre spinnere eller woblere i hidsige farver, der gør udslaget. Det kan fx være str, 1-3 spinnere i mindre åer eller en str, 4-5 spinner i de større dybe åer.

Med fluegrejet er det typisk enhåndsstænger på 9-10 fod der skal frem – kombineret med en line, der gør, at du kommer godt ned med fluen. Blandt de effektive fluer kan nævnes små zonkers i skrigende farver. Du kan finde mange gode tips til fiskieriet i Fisk & Fris store artikelarkiv – bland andet i artiklen her.

Knæk og bræk til premieren i morgen – og tøv ikke med at sende os en god fangstrapport til jb@fiskogfri.dk. Send et foto af din fangst vedhæftet en e-mail – inden du lægger den på facebook. Send gerne et foto i vandret format. Der behøver ikke at være tale om enorme fangster. Det kan fx blot være en god og hyggelig historie med en situationsrapport fra din lokale å, der giver dine medfiskere lyst til at tage et smut ud og fiske.

Den 16 januar er ligeledes dagen, hvor det på kysten nu er tilladt at tage andet en blot blanke havørred med løse skæl.

 

Friluftsland

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This